Gezonde klauwen: Individuele oplossingen leiden tot succes

De klauwen dragen de melk – dus zijn gezonde klauwen enorm belangrijk voor melkveebedrijven. Veel melkveehouders zijn echter ontevreden over de klauwgezondheid van hun dieren. Om langdurige verbeteringen te realiseren, loont het de moeite om dit eens nader te bekijken: wat helpt nu echt? Welke factoren moeten bij een advies in aanmerking worden genomen die precies op het bedrijf is afgestemd?

Het is hommeles als het gaat om klauwen. Niet alleen Mortellaro is steeds meer in opmars, ook klauwaandoeningen zoals tussenklauwontsteking, klauwbevangenheid of necrose veroorzaken kreupelheid bij de dieren. De problemen die daarmee gepaard gaan, zoals verminderde voer- en wateropname, beperkte melkgift, verminderde vruchtbaarheid of zelfs het overlijden van de dieren, willen melkveehouders uiteraard voorkomen.

Klauwbaden: kiemdruk verlagen

Klauwbaden hebben een verzorgende werking en kunnen bij bacteriële infecties op de boerderij de infectiedruk van de klauwen laag houden. Belangrijk hierbij: er is geen kant-en-klare oplossing die voor alle situaties geldt! In de praktijk zien we erg vaak dat klauwbaden onjuist worden gebruikt. Ze worden te weinig gebruikt en/of de samenstelling van de werkzame stoffen is ongeschikt!

Welke factoren moeten in aanmerking worden genomen voor een effectief klauwbad?

Een ervaren adviseur zal daarom samen met de veehouder een klauwbadaanpak ontwikkelen waarbij aandacht is voor de volgende punten:

  • Samenstelling c.q. dosering van de werkzame stoffen
  • Gebruiksfrequentie
  • Hoeveelheid dieren
  • Bouwkundige eisen aan de stal
  • Eenvoudige uitvoerbaarheid zonder veel extra kosten stalhygiëne

Een goed functionerend klauwbadaanpak kan de infectiedruk in het bedrijf langdurig verlagen en daarmee de gezondheid van de klauwen effectief ondersteunen.

http://schippersblog.nl/gezonde-klauwen-individuele-oplossingen-leiden-tot-succes/  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *