ILVO klaar met rendabiliteitsstudie van lokaal geteelde soja

Bij een opbrengst van 3 ton per ha en een prijs van 500 euro per ton is soja nu reeds een interessant gewas voor een beperkt aantal Vlaamse landbouwers. Als de opbrengst op termijn evolueert naar 4,5 ton per ha, dan zou soja bij een prijs van 450 euro per ton het zesde belangrijkste Vlaamse akkerbouwgewas kunnen worden. Graangewassen komen in eerste instantie in aanmerking om plaats te ruimen voor soja. Dat blijkt uit een vierjarig VLAIO-landbouwtraject uitgevoerd door ILVO-onderzoekers.

Met behulp van een rekenmodel is geanalyseerd onder welke voorwaarden soja op een rendabele manier kan worden ingepast in het teeltplan van Vlaamse landbouwbedrijven.

Advertising

Jef Van Meensel (ILVO):  “We hebben gewerkt met een dataset van 328 bedrijven met bouwland: 41% van de bedrijven kwam uit de Zandleemstreek, 27% uit de Zandstreek, 12% uit de Kempen, 12% uit de Leemstreek en 8% uit de Polders. Voor elk bedrijf afzonderlijk is berekend welke combinatie van gewassen leidt tot een maximaal bruto saldo, rekening houdend met de variabele kosten en ontvangsten van elk gewas en met de rotaties die gangbaar zijn op het beschouwde bedrijf.”

Vanuit economisch oogpunt kan het nu al interessant kan zijn voor een aantal landbouwbedrijven om de teelt van droge sojabonen op te nemen in het teeltplan. Dit is echter vooralsnog niet het geval voor alle bedrijven. Bij een opbrengst van 3 ton per ha en een prijs van 500 euro per ton zou sojateelt vanuit economisch oogpunt interessant zijn op minder dan 1 procent van de oppervlakte bouwland in Vlaanderen. Wanneer een opbrengst van 4,5 ton per ha zou kunnen worden gehaald, zou bij een prijs van 450 euro per ton dit percentage stijgen naar 8 procent. Soja zou daarmee het zesde belangrijkste akkerbouwgewas kunnen worden en interessant zijn op ongeveer 60 procent van de Vlaamse landbouwbedrijven met bouwland.

De haalbaarheid verschilt van streek tot streek. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de opbrengsten op lichtere gronden wellicht lager zullen zijn dan op zwaardere gronden. Uit de analyse blijkt dat graangewassen in eerste instantie in aanmerking komen om plaats te ruimen voor soja.

De resultaten geven aan of het vanuit economisch oogpunt interessant kan zijn om soja op te nemen in het teeltplan. De keuze om effectief met soja aan de slag te gaan wordt echter ook door andere factoren bepaald (bijv. persoonlijke interesse en voorkeur, teeltkennis). Deze factoren zijn hier niet onderzocht.

De modelresultaten zijn bijgevolg geen voorspelling voor wat er effectief in de praktijk zal gebeuren, ze geven enkel een indicatie wanneer soja vanuit economisch oogpunt interessant kan worden in het teeltplan.

De studie staat online op de ILVO website klik daarvoor Rentabiliteit Vlaamse soja

Bron: ILVO – 4 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: