ILVO zoekt medewerking voor project ‘JongLeven’

Onderzoekers van ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve zijn gestart met een nieuw onderzoeksproject met als doel de opfok van vaarskalveren te verbeteren. Ze doen daarom een dubbele oproep aan alle Vlaamse melkveehouders.  Wie snel is kan een refractormeter winnen.

OPROEP 1: Vertel hoe u uw vaarskalfjes opfokt.  Win een refractometer

Advertising

In de eerste stap van het project JongLeven willen de onderzoekers een zo breed mogelijke kijk krijgen op opfokstrategieën zoals ze nu gebeuren op de Vlaamse melkveebedrijven. Aan de melkveehouders daarom de vraag om vrijblijvend een enquête ter zake in te vullen. Wie snel is maakt kans op één van de te verloten refractometers. De enquête staat open tot mei 2018.

Klik daarvoor op onderstaande link: http://survey.ilvo.vlaanderen.be/index.php/513759/lang-nl

OPROEP 2: Laat UW vaarskalveren ‘meten’.

Om duidelijk en tijdig te weten te komen waar bijsturing noodzakelijk willen de onderzoekers de kritische controlepunten in het opfoktraject identificeren. Daarom zal de groei en de ontwikkeling van vaarskalveren op tientallen Vlaamse melkveebedrijven nauwkeurig worden opgevolgd. Melkveehouders kunnen zich daarvoor kandidaat stellen in dezelfde enquête.

Concreet vragen de onderzoekers dus boeren die bereid zijn om de prestaties van hun jongvee in kaart te laten brengen en/of boeren die vinden dat hun jongvee-opfok nog beter zou kunnen en daar graag oplossingen voor willen zoeken met het project JongLeven, en dat in overleg met de bedrijfsdierenarts en met andere erfbetreders.

Expertenwebsite

De ambitie van JongLeven is groot. Opfokkosten kunnen inderdaad doorslaggevend zijn voor het economisch bedrijfsresultaat. Een optimale(re) jongvee-opfok heeft een positief effect op de opfokkosten door vaarzen te laten afkalven op een optimale leeftijd, gewicht en conditie.

Het kenniscentrum JongLeven zet alle opgebouwde kennis, de praktische protocollen, onderzoeksresultaten, geactualiseerde praktijkgidsen, online tools en interessante literatuur en informatie met betrekking tot de jongvee-opfok op een toegankelijke manier op de website www.ilvo.vlaanderen.be/jongleven.

De tussentijdse en finale resultaten zullen tot slot meermaals gepresenteerd worden op voorlichtingen en studiedagen.

Bron: ILVO – 12 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *