Inagro start weldra vervolgproject ‘Pocketboer2’

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van 240.000 euro uit voor de werking van acht operationele groepen. Die gaan in de eerste helft van 2019 van start. Specifiek naar de melkveehouderij toe is pocketvergisting het thema.

Met de oprichting van deze groepen – behalve pocketvergisting gaat het ook om de varkenshouderij, bemesting, geïntegreerde gewasbescherming en precisielandbouw –  wil de Vlaamse overheid innovatie stimuleren door een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers.

Advertising

Voor een overzicht van de operationele groepen klik Overzicht van de lijst operationele groepen

Pocketboer 2

Sinds 2010 investeren heel wat melkveebedrijven in een pocketvergister. Kleinschalige vergisting laat melkveebedrijven toe om op basis van runderdrijfmest zelf in hun energie te voorzien. Tevens geniet de technologie belangstelling omwille van het potentieel in de aanpak van broeikasgasemissies uit mestopslag.

De operationele groep Pocketboer die momenteel gesubsidieerd wordt, hielp de sector vooruit met aanpassingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ten goede komen. Verschillende landbouwers en constructeurs deden wijzigingen aan de instellingen/bouw van installaties om ze beter te laten presteren, zoals het vergroten van de reactor in het kader van schuimvorming, gasverliezen en het vergroten van de verblijftijd, testen met externe ontzwaveling en aanpassing van het verwarmingssysteem.

Pocketboer 2 wil verder inzetten op de aanpak van constructie-technische onvolmaaktheden, vergistingstechnische uitdagingen, problemen gelinkt aan steun en regelgeving, enz.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 3 januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: