Jaarverslag 2017 Milcobel gepubliceerd

Afgelopen jaar 2017 steeg de melkaanvoer bij Milcobel tot bijna 1,5 miljard liter. De gemiddelde leveringsomvang noteert inmiddels 557.000 liter per bedrijf. Lees hier het volledige jaarverslag.

De melkaanvoer tijdens 2017 kende een verdere toename met 3,2 procent tot 1.491 miljoen liter.

Advertising

Het aantal leden-melkleveraars tijdens 2017 bedroeg 2.678 en is lager dan de voorgaande jaren (respectievelijk 2.687 in 2015 en 2.871 in 2016).

De afname van het ledenaantal met -6,3 procent stond de stijging van de melkaanvoer niet in de weg. De gemiddelde leveringsomvang noteerde in 2017 bijna 557.000 liter per bedrijf, een groei van 10,7 procent t.o.v. het gemiddelde van 2016 (503.000 liter).

98,6 procent van de aangevoerde melk is ‘strafpuntenloos’. 90,2 procent van de opgehaalde melk komt in aanmerking voor een extra kwaliteitspremie en voldoet aldus aan de strengste normen.

Tijdens 2017 werd er in het kader van het sectorale monitoringprogramma Monimilk, bijzondere aandacht besteed aan de opvolging van chloraten in de melk. De resultaten van Monimilk in het algemeen blijven bevestigen dat de rauwe melk veilig blijft op het vlak van zowel chemische als bacteriologische contaminatierisico’s.

De volledige ledenpopulatie van Milcobel blijft ook deelnemen aan het Belgische paratbc-programma en aan de duurzaamheidsmonitor die deel uitmaakt van de IKM-certificering.

Reeds begin januari 2013 bekwam Milcobel de officiële erkenning als producentenorganisatie en het dossier tot behoud van deze erkenning werd ook tijdens 2017 – overeenkomstig de wettelijke voorschriften – gedeponeerd bij de bevoegde overheidsdiensten. Daarmee behoudt Milcobel de officiële erkenning als producentenorganisatie.

Waar Milcobel reeds in 2013 op het niveau van de melkproductie een toonaangevende rol speelde bij de uitwerking en implementatie van de ‘duurzaamheidsmonitor melkveehouderij’, is de verplichtende deelname eraan geïntegreerd in de leveringsvoorwaarden voor melk. Per 2017 zijn alle melkveebedrijven doorgelicht op hun genomen en aanwezige duurzaamheidsinitiatieven. Per bedrijf worden er inmiddels reeds 16 verschillende duurzaamheidinitiatieven toegepast. Eind 2017 heeft de Coöperatieraad aangegeven om de toepassing van de duurzaamheidsmonitor binnen Milcobel een meer afdwingend karakter te geven. Dit met de bedoeling om de duurzaamheidsmonitor te valoriseren in het debat en de evoluties van gedifferentieerde melkstromen.

Bij de ophaling van melk blijft de logistieke organisatie streven naar volle ladingen met de laagst en best mogelijke verhouding tussen het aantal kilometers en ook het brandstofverbruik per eenheidsvolume opgehaalde melk. Via Ysco wordt meegewerkt aan NexTrust dat tot doel heeft om logistieke netwerken te realiseren. Bij Cheese Service wordt het wagenpark uitgerust met lichtere vrachtwagens en bestelwagens met snelheidsbegrenzing.

Op het niveau van de melkverwerking blijft het programma van het ‘Charter Duurzaam Ondernemen’ uitgerold worden over alle productiesites. Dit wordt beschouwd als een sterk instrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu-, sociaal- en economisch vlak. Via regelmatige audits worden telkens nieuwe doelstellingen en aandachtspunten geconcretiseerd.

De geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar werd afgesloten met een geconsolideerd balanstotaal van EUR 544.937.362,82 en een winst van het boekjaar van EUR 3.607.991,16.

Klik hier voor het volledige jaarverslag Milcobel jaarverslag 2017

Voor de reportage zoals gepubliceerd in Melkveebedrijf editie juli klik Het gaat goed met Milcobel

Bron: Milcobel – 20 juni 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *