Kandidaturen Ivan Tolpe prijs 2021 indienen voor 23 oktober 2020

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds drie keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kosten efficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen. Sinds de tweede editie, is het ook mogelijk voor buitenlandse inzendingen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Ter herinnering

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die 7 varkensbedrijven en 3 mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij onverwacht door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier en drijvende kracht in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Een prijs voor innovatie in de mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in de mestverwerking te behouden.

Alle ideeën die omgaan met een vraag gedreven probleem uit de sector (procesoptimalisatie, energie-efficiëntie, optimale valorisatie van nutriënten uit mest, etc.) kunnen ingediend worden. De eerste prijs werd in 2015 overhandigd aan een Vlaamse varkenshouder die een innovatieve scheidingstechniek ontwikkelde. In 2017 bekroonde VCM een Duits onderzoekscentrum die een innovatieve techniek voorstelde om fosfor te recupereren uit mest.

Voor meer informatie over de winnaar in 2019 de innovatie NPirriK-technologie door Tim Keysers ontwikkeld klik De NPirriK- technologie

Nieuwe oproep
In 2020, ontvangt VCM graag nieuwe voorstellen van innovatieve technologieën die bijdragen aan een
duurzame en kosten efficiënte mestverwerking.
Voor raadpleging van het deelnameformulier en het wedstrijdreglement klik onderstaande link

https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/20838/ivan-tolpe-prijs-2021

Het ingevulde deelnameformulier moet ingediend worden voor vrijdag 23 oktober 2020 via
info@vcm-mestverwerking.be.

Bron: naar VCM – 17 februari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *