Klaver verhoogt eiwitgehalte en grasopbrengst

Inzet van klavers en het juiste maaimoment zijn de twee belangrijkste elementen voor een hoge grasopbrengst met een uitstekend eiwitgehalte. Zelfs met de lage bemestingsnorm is 14 ton droge stof per hectare met 16% eiwit haalbaar.

Relatie stikstof en eiwit
Stikstof heeft direct een relatie met het eiwitgehalte in gras. Een plant maakt van één kilogram stikstof (N) 6,25 kg ruw eiwit. Voor melk met een hoog eiwitgehalte is 16% eiwit in het ruwvoer ideaal. Een eerste snede van 3.500 kg gras bij een bemesting van 100 kilo stikstof levert 500 kilo eiwit (14%). Klaver kan het tekort aan ruw eiwit aanvullen.

Voordelen van klaver in een weide
Klaver in grasland verhoogt het eiwitgehalte in het gras. Klaver bindt in samenwerking met rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht. Witte klaver bindt tot 150 kilogram stikstof per hectare, rode klaver tot 350 kilogram per hectare. De stelregel is dat klaver per ton productie 25 kilogram stikstof in de grond achterlaat. Deze stikstof komt in de zomer en in het najaar ten goede aan het gras. Daardoor produceert een grasklaverperceel veehouders ondanks een lage stikstofgift een uitstekende opbrengst met een hoog eiwitgehalte.

Hoeveel klaver is optimaal in een weide?
De beste melkproductie, gezondheid, minimale verliezen worden gehaald bij een klaver aandeel van 30 tot 50 procent in de weide. Het aandeel klaver in de weide kunt u beïnvloeden door uw maaihoogte. Door kort te maaien (4 centimeter) of de koeien een halve dag langer in de wei te laten, zal het klaveraandeel in de weide toenemen. Door hoger te maaien (7 centimeter) stimuleert u de grasgroei, en zal het klaver aandeel lager worden.

Klik hier voor tips over succesvol aanleggen van een grasklaverweide.

Het optimale maaimoment
Naast het gebruik van klaver in een weide is het optimale maaimoment essentieel voor een hoog eiwitgehalte in het gras. Stel, bij een snede van 3500 kilo droge stof is het aandeel eiwit 560 kilo. Dit is een ideaal maaimoment, immers het eiwitgehalte is dan 16%. Als het gras doorgroeit komt er gemiddeld per dag 300 kilo droge stof bij. Echter het aandeel eiwit blijft 560 kilo, met het gevolg dat het eiwitgehalte van het gras daalt.

Klavermengsels
Barenbrug heeft een aantal klavermengsels in haar assortiment met ieder zijn specifieke eigenschappen. Klik hier voor meer informatie over de klavermengsels.

 

Bron: Barenbrug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: