Kopbrand dreigt maïsrassenlijst meer dan te halveren!

Nieuws van KWS Benelux [vakpartner]

Kopbrand is een schimmelziekte in maïs die via de wortels de generatieve delen (kolf en pluim) aan kan tasten waardoor de opbrengst zo goed als geheel verloren beschouwd kan worden.

Advertising

De schimmel kan overgaan van perceel naar perceel door de wind, door machines, door personen, door besmet zaaizaad enzovoort. Sinds een 10-tal jaren zijn er haarden van besmetting bekend in Nederland en België. De laatste jaren is het gebied en het aantal besmette percelen sterk aan het uitbreiden. Was het eerst voornamelijk of alleen gezien op de kleigronden: intussen zien we het ook in verschillende gebieden op de zandgronden de kop op steken. De schimmel blijft jaren vitaal in de grond. Zelfs percelen waar niet van bekend is dat er maïs op gestaan heeft zijn soms besmet. Wie een besmet perceel heeft, heeft ieder jaar in meer of mindere mate problemen en een grote kans om de gehele oogst te verliezen. Overzichtskaart aantastingen Maïskopbrand_2018

De enige afdoende sleutel om problemen te beperken is het telen van resistente rassen. Gelukkig zijn die er. Het is echter niet altijd bekend bij de leverancier en dus zeker niet bij de teler. Ook is het zo dat een ogenschijnlijke resistentie het ene jaar op het ene veld soms haaks staat op een grote aantasting van het zelfde ras op een andere locatie of in een ander jaar. Een proefveldresultatenlijst van 1 locatie heeft dan ook maar heel beperkte waarde voor de teler.

Uitgebreid onderzoek van KWS in de BENELUX in de afgelopen 5 jaar heeft veel inzicht verschaft in de problematiek en de mogelijke oplossingen in de praktijk. Een selectie van rassen heeft een brede resistentie tegen kopbrand. Sommige rassen zijn soms plaatselijk in orde en op andere plaatsen en jaren geheel niet.  Het is de groep van rassen met een brede resistentie waar de telers met kopbrand problemen op moet focussen. Door de sterk groeiende problematiek in de praktijk is het van belang dat de telers weten wat de echte resistente rassen zijn. Helaas ontbreekt het in het rassenlijstonderzoek aan een goed systeem voor rassenevaluatie op kopbrandresistentie. In de rassenlijst is er dus voorlopig spijtig genoeg geen broodnodige informatie over kopbrandresistentie van de rassen beschikbaar voor de telers. Uit KWS onderzoek blijkt dat mogelijk ruim de helft van de rassen op de rassenlijst zeer gevoelig is voor kopbrand.

 

KWS heeft zelf uit het onderzoek van afgelopen jaren een positieve lijst van rassen samengesteld die op de verschillende locaties en in de verschillende jaren geen aantasting hebben laten zien in de speciale proefvelden. Die positieve lijst is de enigste en grootste zekerheid waarvoor een teler kan kiezen die weet dat zijn maïspercelen of die van zijn buurman besmet zijn met kopbrand. Telers die hierover twijfels hebben, kunnen zelf de proef op de som nemen door een ras van de positieve lijst naast het probleemras van vorig jaar te zaaien. De anderen adviseren wij alleen maar een ras van de positieve lijst te zaaien. Dan is er op zijn minst de zekerheid niet de opbrengst te verliezen door de kopbrand.

Afbeelding: Het resultaat van kweekwerk: links een resistent ras, rechts een vatbaar ras (bijna geen kolven meer)

 

Bron: KWS Benelux

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: