KWS: “Mais milieukundig schoonste voedergewas in combinatie met Snelle Lente Rogge”

Tijdens de jaarlijkse KWS-persbabbel herhaalde Jan Bakker zijn stelling dat elke melkveehouder er moet naar streven om zijn totale voerkosten te beperken tot 10 eurocent per liter melk. In deze ‘de boer wakker schudden’ ziet de directeur van KWS Benelux als zijn missie voor 2020.

“Een correcte gewassenkeuze maakt een verschil van 2.000 euro/ha; een juiste rassenkeuze staat voor 500 euro/ha voordeel; gedegen teelt- en oogsttechniek kan een verschil maken van 500 tot 1.000 euro/ha zodat de eigen voederrantsoenering mogelijk een besparing van maximaal 8 cent/l oplevert”, klonk het.

Met Farmdesk resultaten monitoren

Om de voerkosten te optimaliseren is het volgens Jan Bakker nodig volgende zes regels in acht te nemen:

 • het meeste voer van eigen bodem te halen;
 • de meest opbrengende gewassen en daarbinnen rassen te telen;
 • de gewassen optimaal te telen, oogsten en opslaan;
 • het rantsoen samen te stellen van de meest economische voeders;
 • de juiste aanvullende voeders optimaal aan te kopen;
 • de resultaten dagelijks te monitoren.

Het zijn stuk voor stuk genoegzaam bekende regels uiteraard. Hoewel de toepassing ervan in de praktijk vaak deels of soms zelfs grotendeels achterwege blijft. Om daaraan te verhelpen is KWS een samenwerking aangegaan met Farmdesk, een consultancy bedrijfje dat zich eerder al profileerde in de geitensector. Vanaf februari 2020 stelt Farmdesk een online software tool ter beschikking waarmee de boer zelf zijn teeltkeuzes, opbrengsten, voorraden, melkproductie plus voerkosten kan monitoren en zijn rantsoen tegelijk kan optimaliseren.

Mais-Rogge-Mais loont

Jan Bakker herhaalde in eerste instantie zijn vorig jaar voor het eerst gelanceerde teeltstrategie om absoluut te kiezen voor het telen van ‘tijdig rijpe mais’ in combinatie met ‘Snelle Lente Rogge’, verder SLR genoemd.

In het M-R-M-concept of voedergewassenprogramma Mais-Rogge-Mais van KWS wordt er na de teelt van een vroeg maisras – dat door een vroege afrijping in de kolf eind september rijp geoogst kan worden – op hetzelfde perceel een hybride bladrogge geselecteerd op snelle groei in het najaar en voorjaar gezaaid. De KWS-directeur zette volgende voordelen van SLR op een rijtje:

 • de heel vroege mais in korrel-afrijping produceert naast 16 – 22 ton droge stof ook 1.200-1.600 kg eiwit en 8.000 kg zetmeel per hectare;
 • mais en SLR behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met mais en hybride rogge t.o.v. ± 1.600-1.800 kg met gras);
 • SLR is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 4.000-4.500 kg DS per ha en 16-19 procent eiwit bij oogst eind april een beduidend hogere DS-opbrengst t.o.v. gangbare snijrogge, triticale en Italiaans raaigras;
 • de combinatie haalt daarmee ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare;
 • de SLR fungeert door zaai van eind september tot ten laatste half oktober als vanggewas en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.
 • doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, vergroot de CO2-vastlegging;
 • de wortel- en stoppelmassa brengt organische stof in de bodem;
 • door de diepe beworteling verbetert de bodemstructuur;
 • dat alles heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid.

Gewassen optimalisatie programma

Intussen blijft het gegeven dat vooral in Nederland het maisareaal moet inboeten ten voordele van gras, de KWS-directeur een doorn in het oog. Wanneer boeren gedwongen worden mais door gras te vervangen in hun bedrijfsareaal verliezen ze volgens de KWS-cijfers immers tot 2.000 euro rendement per hectare. “Vandaag melkt een Vlaamse melkveehouder daardoor 5 cent per kilo goedkoper dan zijn Nederlandse collega”, rekende Jan Bakker ons voor. “Want die laatste wordt door derogatie verplicht op 80 procent van zijn areaal gras te telen.”

En hij besloot andermaal met de stelling dat ‘mais milieukundig het schoonste voedergewas is in combinatie met Snelle Lente Rogge.’

Zaadontsmetting en aanbevolen rassen

Inzake zaaizaadbehandeling wordt Redigo de nieuwe standaard bij KWS.  Jan Bakker: “Een behandeling met Initio Bird Protect zorgt voor een early boost en bescherming tegen tegelijk vogelvraat en bodemschimmels.”

Wat specifiek de maisrassenkeuze betreft klonk het als volgt: “De rassen Prixdor, Papageno, Megusto, Genialis, Corazon, Millesim en Figaro vormen de absolute top in korrelopbrengst / voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid. Mits juist en op tijd gezaaid, zullen ze altijd op tijd rijp worden om voor 1 oktober geoogst te kunnen zijn en zodat er Snelle Lente Rogge gezaaid kan worden.”

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: