LARA 2018 brengt uitdagingen landbouwsector in kaart

Het tweejaarlijkse Landbouwrapport LARA werd op 13 december 2018 voorgesteld. Voor wie nog mocht aan twijfelen: de uitdagingen voor de landbouw zijn complex en met elkaar verweven.

Het Landbouwrapport 2018 beschrijft er negen:

Advertising
  1. het inkomen van de boer,
  2. de generatiewissel,
  3. de ruimteproblematiek,
  4. de circulaire landbouw,
  5. de klimaatverandering,
  6. gezonde en duurzame voedingspatronen,
  7. de eiwittransitie,
  8. herverbinden met de consument
  9. de datarevolutie.

Het luidt dat ‘een coherent en ambitieus voedselbeleid kan bijdragen tot een duurzaam en gezond voedselsysteem.’

“Duurzame ontwikkeling in al zijn facetten lukt echter pas als er een stabiele inkomensbasis is om verder op te bouwen”, benadrukte Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij. “Daarom zijn we er ook van overtuigd dat een sterk GLB nodig blijft om bijsturing en ondersteuning te geven waar nodig.”

De landbouw in Vlaanderen blijft een belangrijke economische sector die gekenmerkt wordt door schaalvergroting, specialisatie, innovatie en verbreding.

Vlaanderen telt 23.225 landbouwbedrijven, die samen 610.971 hectare bewerken.

Negen op de tien bedrijven zijn gespecialiseerd in veeteelt (50%), akkerbouw (26%) of tuinbouw (12%).

De jongste tien jaar is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met een derde gestegen, tot 26 hectare. De totale productiewaarde van de land- en tuinbouw bedraagt 5,4 miljard euro.

De helft van de landbouwbedrijven voerde de afgelopen twee jaar een of meerdere vernieuwingen door.

Landbouwers nemen in hun verbredingsactiviteiten een engagement op voor de samenleving en het milieu. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 446 zorgboerderijen en de 2.952 landbouwers met beheerovereenkomsten voor natuur-, milieu- en landschapsbeheer.

Wilt u het volledige rapport lezen – een turf van 450 pagina’s – klik dan op LARA 2018

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 13 december 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: