Mais en grasland samen goed voor 52.000 ha weersverzekerde hectares

Meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers sluiten een brede weersverzekering af. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt dit een goed resultaat voor het eerste jaar.

Advertising

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

Het Departement Landbouw en Visserij zal de uitbetaling van deze subsidie in twee keer doen:

Advertising
  • een eerste uitbetaling gebeurt nog dit jaar voor alle verzekeringspolissen waarvan de volledige premie ten laatste op 30 september aan de verzekeraar betaald is.
  • En een tweede uitbetaling in 2021 voor de polissen waarvoor de volledig premiebetaling uiterlijk op 31 december 2020 zal zijn gebeurd.

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers komt naar voor dat landbouwers er vooral voor kiezen om mais en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 ha. Daarna volgen de granen met 8.600 ha en aardappelen met 7.000 ha verzekerde oppervlakte. Bekijken we de verzekerde oppervlakte ten opzichte van het totale aangegeven areaal, dan worden peren met 40 procent en appelen met 33 procent het meest verzekerd. Ook grasland, vlas en hennep wordt relatief vaak verzekerd, ongeveer 20 procent van het totaal aangegeven areaal.

In overleg met verzekeraars en landbouworganisaties onderzoekt het Departement Landbouw en Visserij momenteel of de subsidieaanvraag kan worden vereenvoudigd. Er wordt ook nog meer gewerkt aan  sensibilisering van de land- en tuinbouwers zodat zij voor hun specifieke situatie de afweging goed kunnen maken of het zinvol is om een brede weersverzekering af te sluiten. Dit alles vanuit het oogpunt van een goed risicobeheer op het bedrijf in tijden van extreme weersomstandigheden.

Bron: naar Kabinet minister Hilde Crevits – 18 november 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *