ManuREsource-conferentie op 27 en 28 november

Op 27 en 28 november 2019 gaat de vierde editie van ManuREsource, een internationale conferentie over mestverwerking en -valorisatie, door in Hasselt (België). Deze vierde editie wordt georganiseerd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), UGent, Inagro, POM West-Vlaanderen en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Programma ManuREsource 2019

Tijdens ManuREsource 2019 worden de resterende uitdagingen in de transitie van de mestverwerking naar een circulaire economie aangepakt met de verschillende internationale belanghebbenden die betrokken zijn bij mestbeheer en -valorisatie.

Op 27 november 2019 wordt een panelgesprek georganiseerd waarbij gefocust wordt op mest als duurzame grondstof en sleutel voor een duurzame voedselproductie. Het panel vertegenwoordigt onderzoek (WUR), beleid (regio Lombardije, Italië), minerale (YARA) en organische (Fertikal) meststoffenindustrie, de vergistingssector (FEBA) en bedrijven die betrokken zijn met de marketing en verkoop van groenten en fruit (GroentenFruitHuis). Op 28 november 2019 worden rondetafelgesprekken georganiseerd met nutriëntenrecuperatie uit mest als centrale onderwerp.

Tijdens het twee dagen durende congres worden de resultaten van de JRC studie ‘SAFEMANURE’ en de pas goedgekeurde EU-meststoffenverordening toegelicht door respectievelijk DG ENVI en DG GROW. Eveneens zal de opmaak van het addendum over nutriëntenrecuperatie bij het Vlaamse document ‘Best Beschikbare Technieken voor mestverwerking’ voorgesteld worden aan het publiek. Daarnaast zullen de praktijken en technologieën voor het terugwinnen van nutriënten en de circulaire economie in de Baltische staten gesynthetiseerd worden, en zullen er getuigenissen van installaties en projecten die werken aan een circulaire economie gegeven worden. Voorts vinden er parallelle sessies over specifieke onderwerpen, zoals de Ivan Tolpe prijs en de impact van R&D en de agrofood industrie op de transitie van de mestverwerking, plaats.

Bedrijfsbezoeken

Op vrijdag 29 november 2019 zullen twee bedrijven bezocht worden.

Arbio bvba (Arendonk, België) is een biogasbedrijf gelegen in de provincie Antwerpen. De vergisters worden jaarlijks gevoed met 55.000 ton mest (waarvan 7.000 ton mest afkomstig is van hun eigen boerderij) en 35.000 ton afval afkomstig van de voedingsindustrie. De bedrijfsvoerder heeft in 2019 de Ivan Tolpe prijs gewonnen met het NPirriK project. In dit project wordt digestaat in verschillende stappen behandeld, waaronder een nutriëntenrecuperatie stap gebaseerd op membraanfiltratie. Het mineraalconcentraat, momenteel niet erkend wordt als kunstmest, wordt vervolgens opgemengd met de dikke fractie van digestaat om pellets te kunnen produceren met een verhoogde N/P-verhouding, wat meer voldoet aan de verwachtingen van de akkerbouwers en fruittelers. Het overblijvende permeaat van de membraanfiltratie kan gebruikt worden als irrigatiewater. Arbio is een Associated Plant in het Systemic project (systemicproject.eu).

Biogas Bree (Bree, Belgium) is een biogasbedrijf in de provincie Limburg die varkensmest ontvangt van varkensboeren in een straal van 20 km. De mest bedraagt 30 procent van de totale hoeveelheid input die jaarlijks verwerkt wordt. Alle dierlijke mest wordt behandeld in een lijn afgescheiden van de anaerobe vergisters die organisch biologisch afval verwerken. De capaciteit bedraagt 85.000 ton per jaar. De warmte verkregen via de WKK wordt gebruikt om de mest te laten verdampen en de digestaat te laten drogen. Biogas Bree is een Outreach Location in het Systemic project en zoekt momenteel nieuwe technologieën voor nutriëntenrecuperatie. Tijdens het bezoek zal meer informatie gegeven worden over de geplande installatie van een wervelbed droger en het unieke granulatieproces. Dit laatste zorgt voor nieuwe marktmogelijkheden voor het gedroogde digestaat.

Biogas Bree is eveneens betrokken bij het UNIR project, waarbij de doorbraak van ammoniumsulfaat afkomstig van chemische luchtwassers op drooginstallaties van digestaat en varkensstallen als vervanging voor kunstmest onderzocht wordt. Dit door middel van centrale opslag, homogenisatie, filtratie en optimaliseren van de toepassingstechnieken.

Voor meer informatie over het programma en de voorlopige deelnemerslijst: bezoek de website www.manuresource.org. Voor vragen: info@manuresource.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *