MAP 6 door Vlaams Parlement aangenomen

Op woensdag 22 mei 2019 werd het nieuwe mestdecreet na een speciale plenaire vergadering in het Vlaams Parlement met 77 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen aangenomen.

Ter herinnering: nadat de meerderheidspartijen eind maart 2019 een akkoord hadden bereikt over het nieuwe mestactieplan werd in het Vlaams Parlement op vraag van de oppositie beslist nog advies in te winnen van de Raad van State en de Vlaamse adviesraden.

Advertising

Die adviezen hebben nog tot een aantal amendementen geleid waarna MAP 6 op 8 mei 2019 alvast in de commissie Leefmilieu meerderheid tegen oppositie werd goedgekeurd. Nu is dit ook gebeurd in het Vlaams Parlement.

Het gestemde decreet voorziet dat er medio 2020 een evaluatie moet komen. Nu al wordt er gespeculeerd dat dit per 1 januari 2021 zal leiden tot een MAP 6bis.

Grote lijnen

Herlees voor een inkijk in de grote lijnen van MAP 6 het artikel uit Melkveebedrijf mei 2019.

Klik daarvoor Dit brengt MAP 6 ons

Informatieverstrekking en acties Mestbank

Het Mestactieprogramma is tevens beschikbaar op de VLM-website, in de rubriek over MAP 6. Die rubriek wordt stelselmatig aangevuld, onder andere met antwoorden op veel gestelde vragen.

In een mededeling belooft de VLM dat alle landbouwers midden juni een e-mail of brief met meer informatie over wat MAP 6 voor hen concreet inhoudt zullen ontvangen. De Mestbank organiseert op 6 juni een infosessie voor landbouwconsulenten in Brussel. Enkele weken later volgen infosessies voor de landbouwers, verspreid over Vlaanderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: