Medewerking gezocht voor project rond veerkracht transitiekoeien

Vijf Vlaamse onderzoeksinstellingen – de UGent, KU Leuven, ILVO, Hooibeekhoeve en Inagro – starten het VLAIO LA-traject: ‘De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee’, kortweg ‘Veerkracht’. Voor de evaluatie van de verschillende sensoren en biomerkers zijn de projectpartners nog op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde melkveehouders uit de Kempen en Limburg. Wil je meewerken?

Het doel van het nieuwe project is om veehouders tools aan te reiken om het transitiesucces van individuele dieren dynamisch te kunnen opvolgen. Deze tools moeten het mogelijk maken om risicodieren te detecteren en gericht (preventieve) maatregelen te nemen. In Amerika werd daartoe eerder al een Transition Cow Index (TCI) ontwikkeld. Binnen het Veerkracht-project zal een individuele transitie-index (ITI) ontwikkeld worden voor Vlaanderen door het Amerikaanse model aan te passen en te optimaliseren.

Advertising

Deze ITI zal bepaald worden op twee verschillende manieren. De eerste manier zal gebruikmaken van historische MPR-gegevens uit vorige lactaties om de melkgift bij de eerste melkcontrole van de nieuwe lactatie te voorspellen (ITIMPR). De tweede manier zal gebruikmaken van continue melkproductiegegevens uit de vorige en huidige lactatie(s), opgemeten met melkmeters, om de verwachte melkgift te berekenen op elk moment in de huidige lactatie (ITIMM).

Door de ITI van alle koeien van eenzelfde bedrijf te integreren ontstaat een bedrijfstransitie-index (BTI) die het mogelijk maakt het transitiemanagement tussen bedrijven te vergelijken. De transitie-indexen zullen geïmplementeerd en gevalideerd worden op 50 Vlaamse melkveebedrijven.

Het tweede doel van het Veerkracht-project is om de monitoring tijdens de transitieperiode verder te verfijnen door het integreren van informatie uit bestaande koesensoren en biomerkers. Hiervoor zal op 15 Vlaamse bedrijven de meerwaarde en de onderlinge complementariteit, supplementariteit en substitueerbaarheid van verschillende types sensoren en biomerkers voor transitiemonitoring worden nagegaan.

Wil je meewerken?

Heb je een bedrijf in de Kempen of Limburg, neem je deel aan de melkproductieregistratie (MPR) en beschikt je melkinstallatie over continue melkmeters? Heb je daarenboven een protocol voor de monitoring van jouw transitiekoeien onder de vorm van a) ketosetesten op bloed of urine b) (herkauw)activiteitsmeting of c) automatische BHB-metingen in de melk met een Herd Navigator?

Stel je dan kandidaat om mee te werken aan dit project door een mail met je contactgegevens en het type monitoring te sturen naar info@koesensor.be. In ruil krijg je als melkveehouder heel wat informatie over je transitiekoeien en kan je als één van de eersten leren werken met transitie-indexen.

Bron: UGent – Faculteit Diergeneeskunde – Melkveebedrijf november 2018

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: