Meer melk uit zwavel

De meeste boeren en adviseurs kiezen nu de meststoffen die ze in het voorjaar zullen gebruiken. Veelal zijn dat dezelfde traditionele meststoffen die ze altijd gebruiken en vaak ook meststoffen zonder zwavel. Maar is dat ook verstandig wanneer je meer melk uit je grasland wil halen?

Zwavel: beter voor het gras én het milieu

“De opbrengst van een grasperceel is afhankelijk van veel factoren”, aldus Theo Courtz, specialist melkveehouderij bij Yara Benelux. “Een factor die nog te vaak wordt vergeten, is de beschikbaarheid van zwavel in de bodem. Voldoende beschikbare zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen en verbetert zo de stikstofopname én de groei van het gras. En met het oog op de toekomst wordt de eigen eiwitproductie steeds belangrijker. Dus simpelweg meer melk uit gras! Hierdoor is zwavel niet alleen goed voor de bedrijfsvoering, maar ook voor de omgeving.”

Minder zwavel in de bodem

Vroeger kwam zwavel gewoon uit de lucht en was er voldoende zwavel aanwezig in de bodem. Courtz vervolgt: “Door de afname van de industriële emissie is dat al lang niet meer zo. En dus is extra zwavelbemesting nodig om het zwaveltekort in de bodem op te vangen. Het tekort aan zwavel is vooral zichtbaar in het voorjaar, omdat mineralisatie uit mest en organische stof pas in de tweede helft van het groeiseizoen voor voldoende beschikbaar zwavel zorgt.”

Courtz vult aan: “Het is dus vooral in het voorjaar belangrijk om een zwavelhoudende meststof te gebruiken. Juist dan is bemesting met zwavel het meest effectief. Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is en het gras gevoelig is voor zwavelgebrek.”

Wat levert het op?

Als melkveehouder wil je een hoge melkproductie én de voerkosten zo laag mogelijk houden. Maar hoe doe je dat?

Courtz legt uit: “Alles begint met de kwaliteit van het ruwvoer. Door te bemesten met zwavel haal je het maximale van kostbare grond. Bemesten met zwavel is weliswaar net iets duurder dan bemesting zonder zwavel, maar het levert gewoon meer en beter ruwvoer op. Met een meeropbrengst tot 5-10%! Hierdoor heb je minder duur krachtvoer nodig. En dat levert pas echt geld op.”

Courtz vertelt verder: “Hoeveel zwavel je nodig hebt voor jouw perceel? Gebruikelijke zwavelhoudende meststoffen geven meestal wel de hoeveelheid zwavel die het gras nodig heeft. We hanteren de volgende vuistregel: 24% stikstof en 15-20% zwavel. Ervaar zelf hoe je meer melk uit gras haalt en de kosten drukt met lokale eiwitproductie.”

Wilt u meer weten? Klik dan op meer informatie

Bron: Yara Benelux – 1 november 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: