Melkveehouders gezocht voor 2 nieuwe projecten

M-team UGent zoekt melkveehouders in Vlaanderen die willen bijdragen aan relevant onderzoek over uiergezondheid. Het start immers met twee nieuwe projecten.

Advertising

1/ Onderzoek naar de distributie van non-aureus stafylokokken in tankmelk

M team UGent wil in een nieuw onderzoeksproject nagaan of de distributie van non-aureus stafylokokken (NAS) in de tankmelk inzichten kan geven in het uiergezondheidsmanagement op melkveebedrijven. Mogelijks kan op basis van de resultaten het management verfijnd worden bijvoorbeeld als onderdeel van de verplichte screeningprogramma’s – zoals IKM controles – voor melkkwaliteit.

Advertising

Deze oproep richt zich dan ook in eerste instantie tot melkveebedrijven met een verhoogd tankmelkcelgetal (>200.000 cellen/ml tijdens de laatste 6 maanden) en een gemiddelde grootte van ongeveer 60 lacterende koeien om deel te nemen aan een eerste deel van de veldstudie.

M team UGent wil met toestemming van de melkveehouder mengmelkstalen (1 staal van de 4 uierkwartieren per koe) nemen van alle lacterende koeien en een beperkt aantal tankmelkstalen. De resultaten van het bacteriologisch onderzoek uitgevoerd op deze stalen wordt aan de melkveehouder en bedrijfsdierenarts bezorgd.

Indien je als melkveehouder interesse hebt, stuur dan een kort bericht naar dierenarts Helena Reydams (Helena.Reydams@UGent.be) die dit onderzoek uitvoert.

2/ Onderzoek naar het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

De onderzoekers willen bij het schrijven van een nieuw project samen met DGZ, ILVO en de Hooibeekhoeve graag een adviesraad van melkveehouders samenstellen die hen tijdens het uitvoeren van het project, als het goedgekeurd wordt, willen bijstaan met raad en daad.

Het project wil nagaan of een innovatief behandelconcept, namelijk selectief behandelen van niet-ernstige mastitis, ook bij ons een succes kan worden. Daarvoor willen M team UGent samen met rundveedierenartsen melkstalen onderzoeken met de hulp van sneltesten zodat melkveehouders op korte tijd kunnen beslissen om de niet-ernstige gevallen van klinische mastitis (d.w.z. dat de koe niet algemeen ziek is) wel of niet met antibiotica te behandelen. Deze benadering helpt om rationeler met antibiotica om te gaan zonder verlies aan efficiëntie.

Het project wil daarnaast op basis van de uitslagen van het bacteriologisch onderzoek inzetten op preventie van mastitisproblemen wat zal leiden tot verbetering van de rentabiliteit op de melkveebedrijven.

Indien je als melkveehouder interesse hebt om als lid van de adviesraad van dit toekomstige project te fungeren, stuur dan een kort bericht naar prof. dr. Sarne De Vliegher (Sarne.Devliegher@UGent.be) die dit onderzoek coördineert.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *