Mestbank roept op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Begin 2019 kozen 3.002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. In de eerste helft van 2019, stond op 86 procent van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld. Het analyseresultaat was op 14 procent van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer wil de Mestbank snel terugdringen.

MAP 6 zet sterk in op het bemesten volgens het 4J-principe (juiste mestsoort, juiste dosis, juiste tijdstip, juiste techniek). Bij dierlijke mest is de juiste mestsamenstelling essentieel om de juiste dosis te kunnen toedienen. Het regelmatig analyseren van de mest is dan ook belangrijk. Ook voor wie kiest om mest af te zetten met een forfaitaire mestsamenstelling. Het forfait mag immers alleen gebruikt worden als de waarden representatief zijn voor de mestsamenstelling van het bedrijf. Als dat niet het geval is, moet de landbouwer de mestsamenstelling bepalen op basis van regelmatige mestanalyses.

Advertising

De Mestbank dringt erop aan opdat men de meststalen tijdig zou nemen, zodat de mest altijd afgevoerd wordt met geldige analysewaarden. De staalname moet in elk geval ten laatste op de dag van het transport gebeuren. Bovendien mag de mestanalyse op de dag van het transport niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank via SMIL (Staalname Melding Internet Loket). Meststaalnames die niet gemeld worden via SMIL, kunnen niet gebruikt worden voor de afzet van mest. Op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) onder de rubriek Staalnames – Mest, kunnen landbouwers alle resultaten van hun mestanalyses raadplegen.

Sinds 1 januari 2019 houdt het Mest Transport Internet Loket (MTIL) automatisch rekening met de keuze die de landbouwer maakte voor analyse of forfait. De geldige analyseresultaten, die op het Mestbankloket terug te vinden zijn in de rubriek Staalnames – Mest, worden automatisch ingevuld op de mesttransportdocumenten.

Als geen geldige mestsamenstelling bekend is blijft de mestsamenstelling op de transportdocumenten op nul staan. Dat zou voor de landbouwer en mestvoerder het signaal moeten zijn om dringend actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de transporten terug vertrekken met een geldige analyse.

Mogelijke gevolgen en sancties
Een eerste gevolg is dat de mestsamenstelling op de transportdocumenten op nul blijft staan. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de aanbieder van de mest, omdat die daardoor geen mestafzet kan bewijzen.

Bovendien beschouwt het Mestdecreet het rijden zonder geldige analyse als een zware overtreding. Daarvoor geldt een boete van 100 euro per vracht (maximaal 400 euro per transportdocument). Vanaf 2020 zal de Mestbank hier systematischer op controleren en sanctioneren.

Bron: VLM – 19 augustus 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: