Mestbank zet modaliteiten van de Nitraatresiducampagne 2020 op een rij

De nitraatresiducampagne 2020 is inmiddels van start gegaan. Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden. Landbouwers bij wie er dit jaar een of meerdere percelen aangeduid zijn voor een nitraatresidubepaling, kregen van de Mestbank een e-mail of brief. Toch geeft de Mestbank ALLE landbouwers de raad op het Mestbankloket na te kijken of er op hun bedrijf percelen geselecteerd werden. Wie het nitraatresidu op eigen kosten moeten laten bepalen, moet de staalname immers zelf aanvragen bij een labo. Wie dat nog niet deed, doet dat het best zo snel mogelijk.

Advertising

De geselecteerde percelen staan op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) in de rubriek: staalnames > bodem > nitraatresidu > geselecteerde percelen.

Als op het percelenoverzicht ‘verplichte stalen’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling in opdracht en op kosten van de landbouwer. Die landbouwers moeten er zelf voor zorgen dat er stalen genomen worden op die percelen en moeten die zelf aanvragen bij een labo. Het niet laten nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en extra maatregelen.

Advertising

Als op het percelenoverzicht ‘controlestalen’ staat, gaat het om een controlenitraatresidu in opdracht en op kosten van de Mestbank. De Mestbank duidt dan zelf een labo aan dat de staalname uitvoert. De landbouwer kan wel vrijwillig een tegenstaal laten uitvoeren op eigen kosten en door een labo naar keuze.

Staalnames aanvragen

Alle staalname-aanvragen bij de labo’s moeten gebeuren via de online StaalName applicatie ‘SNapp’, een onderdeel van het Mestbankloket. Landbouwers doen die aanvraag het best zo snel mogelijk. Anders lopen ze het risico dat het gekozen labo de staalname niet meer kan inplannen en de aanvraag moet weigeren.

Wie een e-mailadres doorgaf, krijgt een e-mail, zodra het labo de aanvraag aanvaardt of weigert. Landbouwers die geen e-mailadres doorgaven, kunnen de status van hun aanvraag raadplegen in SNapp. Als er geen bevestiging komt van het labo, moet de landbouwer zelf actie ondernemen en een nieuwe aanvraag indienen bij een labo.

Het labo bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank. De landbouwer kan die resultaten raadplegen op het Mestbankloket.

Iets melden aan de Mestbank

Landbouwers kunnen voor al hun meldingen over de nitraatresiducampagne terecht op het Nitraatmeldpunt. Gedetailleerde informatie over welke situaties of omstandigheden landbouwers vooraf verplicht moeten melden, tegen wanneer ze dat uiterlijk moeten doen en welke bewijsstukken ze eventueel bij hun melding moeten voegen, vinden ze in de Brochure_nitraatresidu2020

Het Nitraatmeldpunt is terug te vinden op de website van de VLM: www.vlm.be, in de rubriek Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > Nitraatresiducampagne 2019 > Nitraatmeldpunt

Wat met teeltschade?

Vanaf dit jaar gebeuren geen voorafgaande annuleringen of herselecties meer omwille van teeltschade. Het heeft dus geen zin om nu teeltschade te melden of hiervoor documenten in te dienen. Het nitraatresidu moet op alle aangeduide percelen bepaald worden.

Als door de Mestbank maatregelen opgelegd worden na eventuele overschrijdingen, kan de landbouwer bezwaar indienen nadat die maatregelen opgelegd zijn. Verslagen en bewijsstukken van experten of deskundigen die teeltschade aantonen, kunnen in de bezwaarprocedure een element zijn. Daarbij zal moeten worden aangetoond dat er een verband is met een verminderde stikstofopname waarop niet geanticipeerd kon worden of met een verminderde stikstofopname die niet geremedieerd kon worden. Vaststellingsverslagen van de gemeentelijke schattingscommissies komen hiervoor niet in aanmerking, behalve voor de niet-verzekerde percelen van landbouwers met een brede weersverzekering bij een erkenning als ramp.

Aandachtspunten campagne 2020

  • Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de volledige bemonstering tot op 90 cm diepte, waar de bodem dat toelaat.
  • Sinds dit jaar kunnen tijdens de campagne alleen de staalnemers aan de slag die bij de Mestbank zijn geregistreerd.
  • Bij ernstige vaststellingen kan de Mestbank die registratie intrekken voor een periode van maximaal 2 jaar. Ook kan er een gerechtelijk of financieel gevolg aan gekoppeld worden.

Meer info

Meer informatie over de geselecteerde percelen, SNapp en het aanvragen van een volmacht, vindt u terug op www.vlm.be > Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > Nitraatresiducampagne 2020

Meer informatie over het Nitraatresidu.pdf en de beoordeling ervan staat op www.vlm.be onder Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen.

Bron: naar VLM – 1 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *