Met Nitroman meedenken over de transitie naar circulaire economie? Het kan nog!

Afgelopen week mochten we de officiële opstart van Nitroman meemaken. Dat is een interregionaal project gericht op het herwinnen van minerale meststoffen uit Vlaamse en Nederlandse mestoverschotten. ’s Morgens vergaderde de klankbordgroep. In de namiddag bezocht het gezelschap een operationele pilootinstallatie.

“Finale bedoeling van Nitroman is om uit runder- en varkensmest bepaalde producten te halen via twee technologieën, stripping-scrubbing en membraanfiltratie, waarbij er producten gevormd worden die in principe kunstmesteigenschappen hebben”, vertelde Thomas Vannecke ons. Die producten – het betreft ammoniumzouten en mineralenconcentraten –  worden dan toegepast in veldproeven.

Klankbordgroep in Gistel

Een dertigtal geïnteresseerden had zich ingeschreven voor de klankbordgroep. Daar werd o.a. geopperd dat behalve stikstof – dat nu de hele focus krijgt – ook nog andere nutriënten aandacht verdienen net als de organische stof en het water in de mest.

Kwamen verder aan bod: de vorm waarin de producten gecommercialiseerd kunnen worden; de benodigde kwaliteit en kwantiteit; samenwerking tussen verwerkers en schaalgrootte; enz.

Graag meedenken?

Via de klankbordgroep worden de knelpunten die de transitie naar circulaire economie verhinderen aangepakt en besproken. Alle geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de landbouwsector zijn dan ook welkom in deze klankbordgroep.

Tijdens de duur van het project komt deze klankbordgroep op regelmatige basis samen om de stand van zaken van het project te bespreken, alsook om de evolutie van de knelpunten na te gaan.

Inschrijven voor de klankbordgroep kan nog steeds via: www.nitroman.be.

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de kick-off meeting? Lees dan Melkveebedrijf oktober 2020; per 6 oktober bij abonnees in de bus.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *