Milcobel belooft systematische voortgangsrapportering op basis van concreet plan

De afgelopen zes maanden was het onrustig bij Milcobel. Er was ontevredenheid en ongeduld bij heel wat leden omdat de melkprijs te lang te laag was in vergelijking met de andere melkprijzen in de omgeving. Vroeger zouden de leden-leveraars wel eens met hun tractors aan de hoofdzetel van de coöperatie staan; vandaag gebruikt men de sociale media om te protesteren. De coöperatie kreeg via dat kanaal dan ook heel wat bagger over zich. Wat is er eigenlijk aan de hand en wat wordt er aan gedaan, behoudens de vervanging van de CEO?

Melkveebedrijf wilde niet huilen met de wolven in het bos maar legde zijn oor te luisteren bij directeur Milk & Farms Eddy Leloup en een jonge melkveehouder die ook in de coöperatieraad zetelt, Bart Vanderstraeten uit Merchtem.

Investeringen rendeerden onvoldoende

De afgelopen jaren kregen we op de algemene vergadering van de coöperatie Milcobel te horen dat er gerekend werd op de mogelijkheden die geboden worden door de investeringen van enkele jaren geleden (2010-2015). Deze investeringen, zowel in Moorslede (consumentenkaas), Langemark (mozzarella) als Kallo (poedervalorisatie), zouden de mogelijkheid bieden tot de verwerking van meer melk en een betere valorisatie van die melk na de afschaffing van de quota. Sinds april 2013 werd onder CEO Eddy De Meûlenaere een grondige herstructurering doorgevoerd en toen die met pensioen ging volgde Peter Koopmans hem vanaf 1 april 2018 op. Voor hem en zijn team was het doen renderen van de gedane investeringen de grote uitdaging. Er werd vooral gefocust op de verlaging van de transformatiekosten.

Intussen zette Milcobel de deur ‘gecontroleerd’ open voor honderden melkveehouders die elders werden afgestoten. Er was immers volume nodig om de beoogde verlaging van de transformatiekosten te realiseren. Maar daarmee is het toch niet voldoende gelukt om een aanvaardbare melkprijs te realiseren. Toen de melkprijsverhoging (tot 30,5 euro) in december 2019 ondermaats bleek was het hek van de dam.

In de pers verschenen intussen ook erg overdreven en verkeerde cijfers over vertrekkers bij Milcobel. “Wat de ledenbeweging betreft was de instroom in 2019 groter dan de uitstroom”, zegt Eddy Leloup, “en het aangevoerde volume steeg met 5 procent, wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde van 3 procent.”

Zeer concreet plan uitgerold

“We moesten echter snel en zichtbaar schakelen. Zonder twijfel zijn de gedane investeringen zinvol maar het potentieel is er nog niet voldoende en volledig uitgekomen. De vervanging van de CEO is één aspect van de aanpak maar het alomvattend plan, dat is uitgewerkt samen met een extern bureau, is veel belangrijker”, zegt Eddy Leloup. Dit plan is voorgelegd aan en besproken in de Coöperatieraad en is in januari nog voorgelegd aan alle leden-leveraars.

Intussen werd Eric De Cock als tijdelijke CEO binnengehaald. Hij ging aan de slag op 24 januari. De 65-jarige Eric De Cock is geen onbekende in de zuivelwereld. Begin van deze eeuw was hij actief bij het toenmalige Campina als divisiedirecteur Campina België. Dat was de tijd dat Campina onder meer Omega3-melk lanceerde. Hij is ook nog even (2013-2014) actief geweest bij Limelco als bestuurder van BMC (Belgian Milk Company), dat voor Limelco de melk ophaalt. Hij heeft vooral op financieel en commercieel vlak leidinggevende functies uitgeoefend.

Maar Eddy Leloup benadrukt dat het plan zelf belangrijker is dan de CEO-wissel en dat bevestigt ons ook de jonge melkveehouder Bart Vanderstraeten uit Merchtem, die ook lid is van de Coöperatieraad van Milcobel. Het plan beoogt volgens Eddy Leloup een sterkere melkprijspositie en winstgevendheid op korte en langere termijn met het huidige productieapparaat. Dat behelst ook een beter rendement van de gedane investeringen.

Garanties voor 2020

“Wij zijn hier in feite al een jaar mee bezig”, zegt Bart Vanderstraeten. “De melkprijs was inderdaad ondermaats, wat tot felle reacties heeft geleid. Zowel de ledenkringen als de jongerenkring vroegen overleg. Er moest verandering komen. Intussen is het plan voorgesteld en daaruit blijkt dat er uit het vernieuwde apparaat, de investeringen in productie dus, meer te halen is dan tot nu toe is gerealiseerd, evenals uit de marketing en verkoop. En het plan is zeer concreet. Het is geen nattevingerwerk. Er zijn cijfers op geplakt. Daar blijkt bijvoorbeeld uit dat, zoals de melkophaling voortdurend geoptimaliseerd wordt, ook het transport van afgewerkte producten geoptimaliseerd kan worden”, aldus Bart Vanderstraeten.

In de Coöperatieraad en ook bij de Jongeren heeft het plan volgens hem een gevoel van tevredenheid teweeggebracht. “We hebben wel de garantie gevraagd dat dit in 2020 al positieve gevolgen zou hebben en die garantie hebben we gekregen. Er is ons een systematische voortgangsrapportering beloofd zodat we inzage krijgen in de geboekte vooruitgang”, aldus nog Bart Vanderstraeten.

Bron: naar Jef Verhaeren in Melkveebedrijf editie België februari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: