Milcobel lanceert systeem van melkdeelstroom

De afgelopen dagen is binnen Milcobel de uitrol van de organisatie van een melkdeelstroom opgestart. Alle leden-leveraars ontvingen een ‘ledenbevraging’ waarmee hen gevraagd wordt om hun individuele ‘duurzaamheidsmonitor’ en hun eigen ‘profielschets’ in en/of aan te vullen. In dezelfde ledenbevraging wordt ook gepeild naar de interesses en bereidheid voor VLOG-melkproductie (VLOG=Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik).

Op basis van eerdere raadplegingen binnen de ledenstructuren van Milcobel is beslist dat de deelname aan deze ledenbevraging een leveringsvoorwaarde is.

Valorisatie van verscheidenheid

De bedoeling is om de verscheidenheid van de ledenbedrijven op het vlak van hun duurzaamheidsinitiatieven en op het vlak van de specificiteit van hun bedrijfsmanagement in kaart te brengen. De bestaande verscheidenheid binnen de ledenpopulatie van de coöperatie is verder te valoriseren via de organisatie van een aparte melkdeelstroom. Deze deelstroom zal gekanaliseerd worden naar verwerking in consumentenproducten, en in de eerste plaats in consumentenkaas. Meer kennis en inzicht over de eigen ledenbedrijven opent dus perspectieven voor commerciële valorisatiemogelijkheden van de melk.

Pijlers van de deelstroom

Gelijktijdig met de ledenbevraging is ook de inschrijvingsronde voor deelname aan het weidegangprogramma 2019 opgestart.

De combinatie van de resultaten uit de ledenbevraging ‘duurzaamheidsmonitor + profielschets’ met VLOG-interesse en deelname aan weidemelk zal de komende maanden leiden tot de afbakening van een specifieke bedrijvengroep die invulling geeft aan de nieuwe melkdeelstroom. Eenmaal deze bedrijvengroep zal samengesteld zijn, kan gestart worden met de omschakelingsperiode van 3 maanden voor opstart van VLOG-melkproductie.

Het einddoel blijft dat er per eind 2019 een logistieke organisatie van deze melkdeelstroom mogelijk wordt, zodat er van dan af ook specifieke melkverwerking naar eindproducten kan gebeuren.

Onderscheidend vermogen

Milcobel stelt in de mededeling besluitend met dit initiatief ‘antwoord en invulling op de nieuwe trends die op de zuivelmarkt voor consumentenproducten aan de gang zijn’ te geven. Benadrukt wordt tevens dat Milcobel zich in de organisatie hiervan op basis van volgende drie principes onderscheidt:

  • het systeem is tot stand gekomen na een intensief overleg met de ledenstructuren binnen de coöperatie;
  • er worden geen afdwingende verplichtingen opgelegd: deelname aan de deelstroom berust op vrijwilligheid en op de individuele keuze vanwege de melkveehouder zelf;
  • er wordt voorzien dat alle ‘objectiveerbare’ meerkosten zullen vergoed worden.

Bron: Milcobel – 27 februari 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: