Milcobel verhoogt melkprijs en vereenvoudigt versterking ledenkapitaal

Op 29 december 2020 hielden zowel de Coöperatieraad als de Raad van Bestuur van Milcobel cv een bijzondere bijeenkomst. Daarop werd beslist de versterking van het ledenkapitaal te vereenvoudigen en tegelijk de melkprijsnotering voor januari met 1,40 euro/100 liter te verhogen.

Vereenvoudiging versterking ledenkapitaal

Om de beoogde kapitaalsversterking te realiseren werd beslist tot een generieke kapitaalsverhoging van 5 naar 7,50 euro/100 liter. Deze toename van 2,50 euro/100 liter wordt gespreid over een periode van 7 jaar (van 2021 tot en met 2027) en berekend over het voortschrijdend gemiddelde van de leveringen over de voorbije 9 jaar.

Het verslag van de vergadering zet onderstaande overwegingen op een rijtje: – we citeren –

  • “Doordat een aantal leden met een belangrijk volume melk Milcobel verlaten, is het risico van te moeten investeren in bijkomende verwerkingscapaciteit om onze melk te verwerken op korte tijd sterk afgenomen en niet meer relevant.
  • De verminderde melkaanvoer creëert ruimte voor de verdere groei bij de blijvende ledenbedrijven en ontneemt de noodzaak tot maatregelen ter beperking van de toename van de melkaanvoer. De gebruikelijke organische melkgroei van 5 procent per jaar kan nu verder gezet worden door onze leden.
  • Dientengevolge is de noodzaak om zo snel als mogelijk het ledenkapitaal te versterken verminderd. Dit laat ons toe om de extra kapitaalsopbouw langzamer te doen en een eenvoudig systeem te implementeren zonder referentiejaar.
  • Extra ledenkapitaal blijft nog steeds nodig om het eigen vermogen te versterken en om op termijn een betere melkprijs te kunnen betalen door lagere schulden“.

De beslissing zal ter bekrachtiging aan de eerstvolgende Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Melkprijsverhoging

Om de leden-leveraars meer perspectief te geven werd voor januari 2021 een verhoging van de melkprijs doorgevoerd met 1,40 euro/100 liter tot een standaardprijs van 28,40 euro/100 liter.

De leden werd meer toelichting beloofd tijdens een webinar op 8 januari 2021.

Bron: naar Debriefing Coöperatieraad en Raad van Bestuur 29 december 2020.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *