Milcobel zet coöperatie in de schijnwerpers

Milcobel haalde in 2018 1,558 miljard liter melk op bij zijn 2.572 leden-leveraars. Dat is 66 miljoen liter meer dan in 2017, toen de coöperatie nog 94 leden meer telde. Een kort verslag van de jaarvergadering.

In totaal werd bij leden en derden samen 1,885 miljard liter aangekocht en er werd iets meer dan 79 miljoen liter verkocht. Dat maakt dat Milcobel in 2018 1,806 miljard liter verwerkte of 220 miljoen liter meer dan in 2017. De ledenmelk was goed voor gemiddeld 4,29 procent vet en 3,56 procent eiwit. Er werd een melkprijs uitbetaald van 0,3367 euro/liter. Dat is iets minder dan in 2017 (0,3676 euro/liter) maar meer dan in 2016 (0,2765 euro/liter).

Milcobel realiseerde in 2018 een omzet van 1,263 miljard euro. In 2017 was dat 1,210 miljard en in 2016 991 miljoen. Er werd met 16,649 miljoen euro nog minder geïnvesteerd in vaste activa dan voorgaande jaren. Het resultaat van de groep bedroeg 2,221 miljoen euro. Het eigen vermogen, dat gestadig stijgt, bedroeg in 2018 141,760 miljoen euro. De solvabiliteit blijft zowat stabiel op 25,50 procent. Milcobel beschikt over 2.043 medewerkers.

Een (h)echte coöperatie

“Ons coöperatiemodel blijft ook in de toekomst onze sterkte omdat we een echte en hechte coöperatie zijn”, verklaarde ceo Peter Koopman. Die kan je volgens hem herkennen aan vier pijlers:

  1. het aandeelhouderschap;
  2. de transactie, het leveren van melk;
  3. het gemeenschappelijk doel, de ledenmelk op de beste manier valoriseren;
  4. de betrokkenheid, de sturing van de coöperatie door zijn leden.

Gedragen engagementen

Voorzitter Dirk Ryckaert legde uit hoe de toekomststrategie wordt gedragen door de coöperatie. Zo zijn vier basis-engagementen tot stand gekomen via raadpleging van en interactie met de ledenstructuren.

  1. er een duidelijk engagement dat we onze melkvalorisatie zullen blijven baseren op meer kaas, dit zowel onder de vorm van ingrediëntenkaas als consumentenkaas.
  2. Milcobel wil de verscheidenheid van de ledenbedrijven als troef gaan uitspelen.
  3. de coöperatie Milcobel blijft de ontwikkeling van de ledenbedrijven volgen zodat de afname van de ledenmelk gegarandeerd blijft.
  4. Milcobel blijft fors inzetten op de ledenstructuren.

Gedifferentieerde melkstromen

Ceo Peter Koopman wil flexibel inspelen op de vraag van klanten op de markt. Voorzitter Dirk Ryckaert wil de verscheidenheid van de ledenbedrijven als troef gaan uitspelen. In feite zijn ze het roerend eens maar voor alle duidelijkheid gaat het over de differentiëring van de melkstromen: VLOG-melk, weidemelk, AA-melk en andere eisen van consumenten en retail. Melkveebedrijf had het daarover enkele maanden geleden al tijdens een dubbelinterview met Peter Koopman en Dirk Ryckaert.

“De verscheidenheid op onze boerderijen moeten we zien als een sterkte, als een troef, en er met verschillende melkstromen voor zorgen dat we een breed gamma aan producten, als het ware maatwerk, kunnen aanbieden aan onze klanten, zonder hierbij onze boerderijen een keurslijf op te leggen”, ceo Peter Koopman.

“Onze verscheidenheid is onze rijkdom”, zei Dirk Ryckaert. “Wij willen onze deelstromen ten volle valoriseren en uitspelen, zonder betutteling van onze leden maar met respect voor de eigenheid van iedereen. De melk die we nodig hebben in functie van de marktvraag zullen we halen op de plaatsen en bij de bedrijven, waar die melk ook te vinden is.”

Er zijn nu al 1.200 boeren, vooral in West-Vlaanderen, die samen 600 miljoen liter weidemelk produceren. Milcobel probeert een aantal differentiaties (weidemelk, VLOG, bezoeksmogelijkheid en andere duurzaamheidsfacetten) bij dezelfde melkveehouders te verenigen. Dat zou dan CPS-melk zijn, bestemd voor de Business Unit Consumer Products & Services.

Op 1 oktober 2019 wordt met gedifferentieerde melkstromen gestart bij Milcobel. Die gedifferentieerde melkophaling zal de CO2-voetafdruk niet verhogen, zo verzekerde de Milcobel-top.

Lees de volledige reportage van de hand van collega Jef Verhaeren in Melkveebedrijf editie juli&augustus 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: