MilkBE waarschuwt: “Extra melk nu niet wenselijk”!

 

Om de effecten van de coronacrisis te counteren wordt vanuit MilkBE, de organisatie van de ganse zuivelketen, gepleit voor de activering van het EU-steunprogramma voor private opslag van zuivelproducten. Daarnaast waarschuwt de organisatie dat de markt extra melkvolumes momenteel niet absorbeert. “Extra melk is dan ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat melkveehouders de productiekost van hun laatste liters afwegen tegenover de marktprijs en nu niet volop op extra melkproductie inzetten.”

Advertising

Nu reeds is duidelijk dat de coronacrisis zware economische schade zal berokkenen aan de zuivelsector de komende maanden. MilkBE roept de retailers op om geen misbruik te maken van de onstabiele situatie op de internationale zuivelmarkt  en om in deze crisistijden geen bijkomende druk te zetten op de zuivelverwerkers en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie.

Er is bij de melkveehouders vooral vrees voor de continuïteit van de melkophaling, de melkverwerking en de toelevering van veevoeder en andere grondstoffen (bv. kunstmest, zaaigoed). Bij de zuivelverwerkende bedrijven ligt de focus op het operationeel houden van de logistieke en verwerkingscapaciteit. Het luidt inmiddels dat de melkophaling ‘mits grote inspanningen’ nog gegarandeerd kan worden. Alle verwerkende bedrijven zijn momenteel nog operationeel.

“Maar elke ochtend moet er nagegaan worden hoe de situatie is geëvolueerd. De zuivelbedrijven hebben alvast de nodige plannen uitgewerkt om hun melkophaling en verwerkingscapaciteit zo maximaal mogelijk te blijven verzekeren, ook bij een verminderde beschikbaarheid van personeel. De labo’s die dagelijks de melkkwaliteit bewaken hebben maatregelen genomen om hun werking verder te zetten, ook in moeilijke omstandigheden”, aldus een mededeling vanwege MilkBE.

De economische impact van deze crisis is reeds zichtbaar in de dalende noteringen van de voornaamste zuivelproducten. De lokale vraag naar consumptiemelk en zuivelproducten in de supermarkten nam weliswaar toe. “Maar het hamstergedrag van de consument zal bekoelen”, klinkt het vanuit Leuven. “Evenwel zijn er negatieve effecten op de verkopen van zuivelproducten door vraaguitval ten gevolge van het sluiten van de horeca en het verminderd terugvallen van consumenten op de food service. Vooral de export van zuivelproducten loopt sterk terug als gevolg van de maatregelen binnen en buiten Europa. Ook de exportlogistiek is vele malen duurder geworden en kent lange wachttijden.”

Voor MilkBE is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om de economische impact van deze crisis te stabiliseren. Er wordt  dan ook gepleit voor de activering van het EU-steunprogramma voor private opslag van zuivelproducten. “Daarnaast is het duidelijk dat de markt extra melkvolumes momenteel niet absorbeert. Extra melk is dan ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat melkveehouders de productiekost van hun laatste liters afwegen tegenover de marktprijs en nu niet volop op extra melkproductie inzetten”, luidt de oproep met zoveel woorden.

Tot slot doet MilkBE een duidelijke oproep aan de retailers: neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op en misbruik deze crisissituatie niet om scherpere voorwaarden af te dwingen.

Bron: naar MilkBE – 31 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: