Neem groenbemesting serieus als teelt

Wat begon als een verplichting evolueert gestaag tot een serieuze aanpak: de groenbemestingsteelt. Langzaamaan wordt ook de melkveehouderij zich bewust van het belang van een goede groenbemesting.

Vooralsnog worden de keuzes steevast in het belang van de maisteelt gemaakt. Blijkt echter dat een andere benadering veel kan bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid.

Advertising

En dat is geen overbodige luxe. Met de huidige bemestingsnormen is het zaak er op toe te zien dat het gehalte aan organische stof in de bodem op peil wordt gehouden. Daar komt bij dat er dankzij het vanggewas minimaal nitraat uitspoelt naar het bodem- oppervlaktewater én dat een goed uitgevoerde groenbemestingsteelt in het voorjaar nutriënten levert aan de hoofdteelt.

Uit onderzoek is ook gebleken dat de ziektedruk vermindert door de teelt van een groenbemester. En nog ander onderzoek richtte zich op de invloed van het zaaitijdstip op de drogestofopbrengst van het vanggewas. Blijkt dat ook hier de keuze van het maisras een belangrijke rol speelt.

Al deze aspecten komen in de focus op oogstopbrengst groenbemesters gepubliceerd in het vakblad Melkveebedrijf, uiterlijk per 1 september bij geabonneerden in de bus.

Bron: Rob van Ginneken – vakblad Melkveebedrijf september 2017

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *