Nieuw project rond cryptosporidiose zoekt melkveebedrijven

De parasiet Cryptosporidium is een belangrijke verwekker van kalverdiarree, vaak met groeiachterstand en soms zelfs sterfte als gevolg. Een nieuw Interreg-project heeft als doel de economische impact van deze parasiet op melkveebedrijven te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Advertising

In het kader van dit project is Inagro op zoek naar melkveebedrijven in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen om deel te nemen aan een pilootproject.

Kleine parasiet met grote gevolgen

Kalveren zijn de toekomst van het bedrijf, maar ze zijn ook de meest kwetsbare groep. Opdat een kalf zou uitgroeien tot een goed presterende koe, zijn een goede gezondheid en een goede groei in de eerste levensmaanden cruciaal.

Er zijn echter heel wat ziekteverwekkers die de gezondheid van de kalveren kunnen aantasten. Eén ervan is Cryptosporidium, een parasiet die kalverdiarree veroorzaakt en een niet te onderschatten impact kan hebben op de groei van kalveren.

Deelnemers gezocht voor nieuw project

Een recent gestart internationaal driejarig project – Interreg2Seas project ‘Health for Dairy Cows’ – wil de economische impact van Cryptosporidium op melkveebedrijven verminderen en de productiviteit op deze bedrijven verhogen. Hiervoor zet het project in de eerste plaats in op preventie. Daarnaast zal het ook onderzoeken hoe de ontwikkeling van nieuwe medicijnen sneller en goedkoper kan.

In het kader van dit project is Inagro op zoek naar melkveebedrijven in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, die problemen hebben met crypto/kalverdiarree. De deelnemende bedrijven zullen samen met de bedrijfsdierenarts opgevolgd worden om (nieuwe) managementprotocollen toe te passen die de aanwezigheid van de bacterie op het bedrijf moeten beheersen.

Wat kunnen de deelnemende bedrijven verwachten?

  • Jaarlijkse analyse van meststalen van de kalveren
  • Analyse van economische bedrijfsinformatie (o.a. rond kalveropfok)
  • Invididuele begeleiding en opvolging van de kalveropfok in overleg en samenwerking met de bedrijfsdierenarts, met o.a. focus op biestmanagement, protocols met eventueel bijkomende staalnames
  • Bijeenkomsten met andere landbouwers

Meer info over dit project kan u lezen op de site van Inagro.

Deelnemen kan door contact op te nemen met Evi Canniere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: