Conjunctuurindex melkveehouderij gedaald

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft in het najaar van 2019 nagenoeg gelijk, na een lichte stijging in het voorjaar. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is toegenomen, maar het optimisme voor de komende zes maanden daalt. De melkveesector zet de licht stijgende trend niet voort en daalt van 90 naar 78.

Dat blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd in september 2019 en waaraan 493 land- en tuinbouwers deelnamen. Achter de cijfers gaat een grote variatie schuil.

Advertising
  • 48% van de melkveehouders gaat ervan uit dat hij met prijsdalingen rekening zal moeten houden.
  • Melkveehouders zijn minder tevreden over de voorbije periode (73). Wellicht kampen ze met een aantal prijscorrecties, maar de toekomstverwachtingen schatten ze licht hoger in (83) dan de voorbije periode, toch is dit een lichte achteruitgang t.o.v. het voorjaar (89).
  • 30% van de melkveehouders verwacht een toenemend productievolume, terwijl 53% eerder een status quo verwacht.
  • De zuivelmarkt (zowel de productie als de prijzen) bleef in het voorbije halfjaar behoorlijk stabiel. De boterprijs kende na de recordhoogtes van vorig jaar een correctie naar een normaal niveau. De Europese voorraden van magere melkpoeder zijn zo goed als uitverkocht. De prijzen voor melkpoeders blijven stabiel.
  • In de voorbije periode bleef de productie van rauwe melk en van de meeste zuivelproducten stabiel.
  • De voederkosten bleven na een licht stijging relatief stabiel, maar de energiekosten stegen.

De fruitsector klimt moeizaam uit een diep dal. De sierteelt en groenteteelt onder glas gaan dan weer achteruit. Algemeen zien alle sectoren de volgende zes maanden minder rooskleurig tegemoet.

Het aantal landbouwers dat de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden, neemt toe. Het aandeel stijgt ten opzichte van het voorjaar van 75% naar 85%. Die negatieve inschatting is voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden. Daarnaast ervaren landbouwers meer beperkingen vanuit de overheid. Vleesveehouders, akkerbouwers en siertelers melden de meeste belemmeringen.

Voor het volledige rapport klik conjunctuurbarometer_najaar_2019_website

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 21 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: