Nieuw voeder reduceert methaanuitstoot fors

Het innovatief veevoeder onder het label E​uroclim ​van Arvesta claimt de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30 procent en bij melkvee tot 15 procent te verlagen. De nieuwe formule wordt bovendien naar verluidt met veevoeder van 100% Europese grondstoffen gemaakt wat het aantal food miles aanzienlijk reduceert.

Advertising

“​Indien alle vlees- en melkkoeien in België dit Euroclim-voeder zouden eten, zouden op we 225.000 ton C0​2equivalent* uit de lucht halen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO​2uitstoot van 130.000 auto’s”, stelt​ ​Dirk Van Thielen, BU Director Animal Nutrition​. Het Euroclim-veevoeder is aangerijkt met geëxtrudeerd lijnzaad, wat voor een optimale vertering zorgt dankzij de verbeterde werking van de bacteriën in de pens.

“​Het doel van ons Euroclim-gamma is om de voetafdruk op het milieu per geproduceerde liter melk of kilogram vlees te verkleinen, en dit zonder verlies van prestatie en zonder meerkost voor de boer. We willen aantonen dat ecologie en economie ook in de landbouw kunnen samengaan. We geloven dat wij met ons Euroclim-veevoeder deel kunnen uitmaken van de oplossing, door in te zetten op lokale grondstoffen en door de methaanuitstoot te reduceren. We engageren ons bij Arvesta duidelijk voor een klimaatneutralere landbouw, want dat is de toekomst, zeker voor de volgende generaties,​” aldus nog ​Dirk Van Thielen.

Advertising

Kanttekening

Een belangrijke kanttekening is dat de Vlaamse rundveesector verantwoordelijk is voor slechts 5 procent van de totale broeikasuitstoot in Vlaanderen. In vergelijking met andere sectoren is dat niet slecht: de transportsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 35 %, gebouwen en huishoudens voor 30 % en de niet-energie-intensieve industrie 13 %. “​Maar dat neemt niet weg dat we altijd beter kunnen doen en hier ook zullen voor blijven ijveren”, besluit de mededeling.

* CO​2equivalent methaan is 28 keer groter dan CO​2

Bron: naar Arvesta – 20 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *