Nieuwe producentenorganisaties opgeroepen om aanvraag tot erkenning nu al in te dienen

Begin 2019 kunnen nieuwe producentenorganisaties steun aanvragen voor hun opstart. Enkel erkende producentenorganisaties komen in aanmerking voor steun. Het Departement Landbouw en Visserij raadt daarom geïnteresseerde organisaties aan hun aanvraag tot erkenning als producentenorganisatie nu al in te dienen.

Producentenorganisaties versterken de onderhandelingsmacht van de producenten in de keten. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de relatie tussen de producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen wordt verbeterd. Daarom ondersteunen de Vlaamse en Europese overheid de nieuwe erkende producentenorganisaties met een opstartsteun.

Advertising

De opstartsteun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie toegekend. Het steunbedrag is een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie. Het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar.

Er is een maximumbudget voor deze oproep. Indien de totaal aangevraagde steun door de verschillende producentenorganisaties het budget overschrijdt, worden er selectiecriteria toegepast. Alleen de best  gerangschikte aanvragen komen dan in aanmerking, tot uitputting van het budget.

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt onderstreept dat er momenteel nog geen steunaanvragen kunnen worden ingediend. De juiste datum voor de indiening van de steunaanvragen zal later gecommuniceerd worden. Maar omdat een organisatie alleen steun kan krijgen indien ze erkend is als producentenorganisatie, kunnen geïnteresseerde organisaties best nu al hun erkenning als producentenorganisatie aanvragen.

Meer informatie over de maatregel is terug te vinden via onderstaande link

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/samenwerking-de-keten

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 16 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: