Nieuwe regels voor bepalen mestsamenstelling vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de regelgeving voor het bepalen van de mestsamenstelling aangepast. De meeste wijzigingen hebben betrekking op varkensmest, maar er zijn ook enkele wijzigingen voor andere mestsoorten.

“De aanpassing komt er omdat uit recent onderzoek van de VLM blijkt dat de mestsamenstelling van varkensmest vrij stabiel is op bedrijfsniveau, de huidige forfaitaire samenstellingen te hoog zijn én vrachtstalen betrouwbaarder zijn dan putstalen”, laat de VLM weten in een persmededeling.

Op de VLM-website zal de nieuwe regelgeving uitgebreid toegelicht worden van zodra definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In afwachting hierbij alvast de wijzigingen over meststalen in een notendop.

De wijzigingen voor alle mestsoorten kunnen als volgt samengevat worden: 

  • Jaarlijkse keuze tussen analyses of forfait

Om de mestsamenstellingen van de geproduceerde mest te bepalen, moeten de producenten van dierlijke mest voortaan kiezen tussen een forfaitaire mestsamenstelling of een mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses. De landbouwer moet, voordat hij zijn eerste vracht mest afvoert en ten laatste op 15 februari, via het Mestbankloket laten weten met welk systeem hij wilt werken. Hij kan zijn keuze jaarlijks herzien.

  • Mestanalyses: algemene aanmeldings- en rapportageplicht via SMIL

De voormeldingsplicht, die al bestond voor mest die naar een verwerkingsinstallatie wordt vervoerd en voor mest die wordt geëxporteerd, wordt uitgebreid tot een algemene aanmeldingsplicht voor alle mestsoorten, ongeacht de bestemming. Het laboratorium moet de analyseresultaten via SMIL rapporteren aan de Mestbank.

  • Periode dat analyseresultaten geldig zijn

Het analyseresultaat van een meststaal, met uitzondering van één individuele vrachtanalyse is drie maanden geldig. Bij vaststelling van oneigenlijk gebruik van analyses, kan de Mestbank de geldigheidstermijn beperken.

  • Geen analyseplicht meer voor verwerking of export

Omdat de landbouwer voortaan jaarlijks moet kiezen voor een forfaitaire mestsamenstelling of vrachtstalen, wordt de analyseplicht voor mest bestemd voor verwerking of export afgeschaft.

De VLM organiseert hierover toelichtingen voor consulenten tijdens de wintertoelichtingen van de Mestbank op 12 en 15 december 2017.

Bron: VLM – 27 november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *