Nieuwe voorzitter en directeur bij Belgische mengvoederfabrikanten

Naar goede traditie hield de Belgian Feed Association (BFA) op de laatste donderdag van april haar Algemene Vergadering. Dirk Van Thielen volgt Frank Decadt op als voorzitter. En Katrien D’hooghe werd, als opvolger van Yvan Dejaegher, aangesteld als nieuwe directeur.

Tijdens algemene vergadering van 25 april 2019 bevestigde Frank Decadt de resultaten met betrekking tot de reductie van het antibioticagebruik in de mengvoeders: 70 procent minder in 2018 t.o.v. het referentiejaar 2011.

Verder blijft BFA fors investeren in een sluitend autocontrolesysteem om de diervoederveiligheid te garanderen naar de consument toe. “De contaminanten van microbiologische oorsprong – salmonella in de eerste plaats – vereisen een nog meer kordate aanpak en een uitgebalanceerd crisismanagement”, aldus nog uittredend voorzitter Decadt.

Wat de pesticiden in de grondstoffen met bestemming diervoeder betreft streven de Belgische mengvoederfabrikanten naar een specifieke aanpak voor de diervoedersector met duidelijke normen voor de diervoeders, een goed onderbouwd autocontrolesysteem gevalideerd door het FAVV en een Europees gedragen crisismanagement.

Dirk Van Thielen (Arvesta) werd door de raad van bestuur van BFA benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij vatte zijn prioriteiten als volgt samen: “De collectieve en solidaire kracht bestendigen, het proces van professionaliseren met volle zeilen voort begeleiden, de ingeslagen weg van duurzaamheid strategisch verder zetten, de rol van BFA als schakel van de voedselkolom kracht bijzetten en de hete hangijzers zoals de bioveiligheid en rendabiliteit van de sector  goed onderbouwd aanpakken.”

Zoals al eerder aangekondigd wordt Katrien D’Hooghe per 1 mei 2019 directeur van BFA. “De diervoederveiligheid op een verantwoorde wijze garanderen blijft uiteraard onze topprioriteit”, bevestigde zij. “Daarnaast willen we maximaal blijven inzetten om onze rol als volwaardige ketenpartner invulling te geven op basis van een goed onderbouwde dossierkennis. De maatschappelijke thema’s zoals antibioticagebruik in de dierlijke productie, duurzame diervoederstromen, klimaatgerichte doelstellingen helpen verwezenlijken via de dierenvoeding zijn daarbij blijvende aandachtspunten.”

Yvan Dejaegher zal nog tot eind 2019 een aantal BFA-specifieke dossiers behartigen.

Bron: BFA – 25 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: