Door de droge zomers meer onkruiden in grasland. Controleer uw percelen.

2018 & 2019 waren twee jaren die gekenmerkt werden door een lange periode van droogte en die bij gevolg de staat van de graslanden sterk hebben beïnvloed.

In de zomer waren de graslanden volledig “verschroeid”, waardoor kale plekken ontstonden die ideaal waren voor de kieming van onkruid van zodra de eerste regen viel. Bezoek uw graslanden zodat u een goede inschatting kan maken van de situatie en de juiste beslissingen kan nemen inzake een onkruidbestrijding.

Belang van vroeg behandelen

Een toepassing in maart-april bestrijdt alle voorjaarsonkruiden en stopt meteen de concurrentie met het raaigras. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere opbrengst en een betere ruwvoerkwaliteit. Onkruid moet worden behandeld in groeizame omstandigheden en steeds voor de bloei. Een vroege onkruidbestrijding maakt het daarnaast mogelijk om nog in goede omstandigheden gras in te zaaien of door te zaaien. Een ander niet onbelangrijk voordeel is dat het vee nog niet in de weide staat wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

Welke herbiciden kiezen?

Bij relatief lage temperaturen genieten formuleringen op basis van PRIMUS (Florasulam) de voorkeur. Ze zijn doeltreffend vanaf 5 °C en zeer selectief ten opzichte van alle gras. De formuleringen PRIMSTAR, SPITFIRE die PRIMUS & STARANE FORTE combineren, zijn doeltreffend vanaf 8°C en zijn ook perfect selectief. TREVISTAR, die MATRIGON bevat, vereist een minimum van 10°C door de aanwezigheid van clopyralid.

En dan zuring… een geval apart!

De bestrijding van zuring is apart en specifiek. Om een doeltreffend resultaat te hebben, dient de behandeling van zuring uitgevoerd te worden op planten die zich in het rozetstadium bevinden en voldoende bladmassa hebben.

Zachte temperaturen zijn noodzakelijk om het transport van de actieve stof van de bladeren naar het wortelstelsel te bevorderen en een goede afdoding tot inde diepte te krijgen.

Klik hieronder voor onkruidbestrijding in grasland!

Corteva Agriscience Technische fiche Onkruidbestrijding in Grasland – Voorjaar

Lees meer Corteva Agriscience nieuws op de partnerpagina > 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: