Online spel laat leerlingen secundair complexe boerenleven begrijpen

Op donderdag 27 oktober werd op het Koeweidehof in Merchtem Farmony – een simulatiespel waarbij de speler in de huid kruipt van een Vlaamse land- of tuinbouwer en zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk moet runnen – gelanceerd.

De leerlingen uit het 4de jaar wetenschappen van Sint-Donatus Bovenbouw gingen de uitdaging aan om enkele spelletjes te spelen tegen de bedrijfsleiders, Bart en Marijke Vanderstraeten – d’Hertefelt.

Hoe houdt een landbouwer zijn bodem gezond of verbetert hij het welzijn van zijn dieren? Hoe zorgt hij voor een financieel weerbaar bedrijf of een goede relatie met zijn buren? Al spelend ontdekken jongeren welke initiatieven land- en tuinbouwers vandaag nemen om hun productie te verduurzamen op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak.

Farmony laat toe om in een onderwijscontext het complexe begrip duurzaamheid uit te leggen aan de hand van een concreet voorbeeld: de Vlaamse landbouw. Jongeren ervaren het belang maar ook de moeilijkheid om een evenwicht na te streven tussen ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid.

Vier lesbundels helpen leerkrachten de ervaringen van de leerlingen te kaderen. Een klassikale nabespreking wordt daarbij gestoffeerd met voorbeelden uit de spelverslagen van de leerlingen zelf.

Farmony richt zich tot leerlingen uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs en sluit aan bij vakken uit zowel wetenschappelijke, economische als humane studierichtingen. Het is een online spel waardoor het ook door een breed publiek of binnen jeugdwerking kan worden gespeeld.

Het spel werd gerealiseerd door Plattelandsklassen, Centrum Agrarische Geschiedenis en Vliegwerk, met de steun van Boerenbond, Landelijke Gilden, KU Leuven, ILVO, het Innovatiesteunpunt, het VAF (Gamefonds) en de Vlaamse Overheid.

Farmony gebruikt elementen van gamification om informatie op een dynamische en aantrekkelijke manier over te brengen, volgens Femke Paulussen, die in opdracht van Plattelandsklassen en Centrum Agrarische Geschiedenis het spel ontwikkelde. “In dit game is het spelelement een attractief middel om de verduurzaming binnen de landbouwsector in kaart te brengen. Het competitieve aspect zet jongeren op een positieve manier aan om zich te verdiepen in deze thematiek. Daarbij dagen spelers niet alleen elkaar uit om meer spellen te winnen, ze volgen ook hun eigen evolutie en leerproces op spelniveau.”

Meer informatie:

www.farmony.be  waar je toegang tot en duiding bij het spel krijgt

Bron: Mededeling Landelijke Gilden – 28 oktober 2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *