Ook de Vlaamse melkveehouderij gaat weldra het antibioticagebruik in kaart brengen  

Afgelopen jaar 2017 zijn er 1.427 melkveehouders geauditeerd door 5 IKM-erkende inspectie-instellingen. Daarnaast werden 67 generiek onaangekondigde audits uitgevoerd (5 procent van totaal aantal audits in 2016). In Vlaanderen is momenteel 99,9 procent van de melkveebedrijven IKM-gecertificeerd. Vanaf 1 oktober 2018 zullen nu ook alle Vlaamse melkveehouders het antibioticagebruik op hun bedrijf verplicht moeten bijhouden.

“De laatste bedrijven zijn zich aan het klaarstomen voor certificatie waardoor op korte termijn de ganse melkveesector geborgd zal zijn”, schrijft Koen Lommelen verantwoordelijke IKM-Vlaanderen vzw in een mededeling verspreid na afloop van de jaarvergadering van IKM-Vlaanderen op 5 april gehouden.

Advertising

Nadat de vzw in 2017 de antibioticaregistratie opnam binnen haar kwaliteitswerking zet de organisatie dit jaar een stap verder door aan te sluiten bij de nieuw opgerichte vzw AB-Register. Zo zullen nu ook de melkveehouders per individueel bedrijf hun antibioticagebruik verplicht moeten gaan bijhouden. Opzet is het antibioticagebruik in de melkveehouderij op grote schaal in kaart brengen zodat er een basis voor analyse en benchmarking gecreëerd kan worden.

“De regeling zal per 1 oktober 2018 van kracht worden”, bevestigde Koen Lommelen telefonisch aan de redactie van Melkveebedrijf. “Meer uitleg volgt tijdens roadshows in juni voor dierenartsen en in september voor melkveehouders.”

Sinds 1 juni 2017 is een nieuwe versie van het IKM-lastenboek van kracht; de negende versie intussen sinds de opstart van IKM in 1999. Verder werd de duurzaamheidsmonitor van de melkveehouderijsector bijgestuurd en voorzien van een benchmark.  Zo kunnen melkveehouders hun eigen melkveebedrijf projecteren op gebied van duurzaamheid t.o.v. de collega-melkveehouders.

Melden we tot slot dat – om een breder beeld te schetsen op vlak van hygiëne tijdens een IKM-audit – het IKM-secretariaat inmiddels een algemene hygiënescore heeft ontwikkeld. Ook die zal in 2018 verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden binnen een volgende versie van het IKM-lastenboek. “Het IKM-lastenboek is dus duidelijk een dynamisch gegeven”, besluit Koen Lommelen.

Voor het complete jaarverslag klik op Jaarverslag 2017 IKM-Vlaanderen

Bron: IKM-Vlaanderen – 6 april 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *