Op de data-autostrade DjustConnect zit de boer zelf aan het stuur

ILVO lanceert in nauwe samenwerking met DGZ, AVEVE, Boerenbond, CRV en Milcobel het platform ‘DjustConnect’ om op geavanceerde wijze data te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Ingenieus aan het platform zijn de controlefuncties voor de boer die in de architectuur en het beheer werden ingebouwd. Hij is de eigenaar van de data en hij beslist of, en met wie, data mogen worden gedeeld.

In een mededeling van DGZ luidt het dat ‘DjustConnect de ‘autostrade’ is langs waar je data op een vlotte, gereglementeerde manier uitwisselt’. “Zulke apps leveren ons bv. administratieve vereenvoudiging, managementondersteuning of technisch advies. Dat er nu makkelijker data kunnen worden gedeeld, komt ten goede aan de landbouwers zelf, én aan bedrijven in heel de keten”, aldus nog de stichtende partijen.

In 2018 zetten de initiatiefnemers in het onderzoeksproject ‘DataHub voor Agrofood’ de eerste stappen naar geavanceerd data delen. Met bijna 500.000 euro steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en met investeringen door AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel kon de digitale architectuur vastgelegd worden. IT-provider Cegeka werkt nu verder aan de technische realisatie.

“DjustConnect wordt duurzaam verankerd als een volwaardig blijvend publiek-privaat orgaan”, schrijft DGZ. “De uitbreidingen, het onderhoud en het permanent ILVO-toezicht zitten vervat in een toekomstplan dat de duur van een onderzoeksproject ver overstijgt. De basisvereiste om voluit data te delen is vertrouwen tussen de verschillende partijen. In de structuur van DjustConnect zit daarvoor een sterke garantie, die gebaseerd is op een internationale code. Begin 2018 werd op initiatief van o.a. COPA en CEMA een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens: de EU-Code of Conduct on agricultutal data sharing. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data. In Vlaanderen de stichtende partners van DjustConnect deze Code als richtsnoer. Ze is a.h.w. vertaald in een dashboard op de computer van elke boer.”

Concreet

De boer ontvangt aanvragen (om data te delen) waarin datagebruikers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist hij met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt, of niet. Enkel de ‘aangevinkte’ data kunnen op de autostrade. Via zijn dashboard behoudt de boer het overzicht. Zijn eigendomsrechten zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.

Enerzijds delen dataleveranciers hun data via een eenmalige connectie met vele (potentiële) gebruikers. Anderzijds geeft de eenmalige connecteer-actie aan de datagebruikers (potentieel) toegang tot data van verschillende leveranciers. Zo wordt het data-delen technisch eenvoudiger.

Het data-uitwisselingsplatform bezit een krachtige beveiliging en een hoge performantie. Er zijn waterdichte controles om er transparant voor te zorgen dat alle spelers de spelregels respecteren.

De eerste connecterende bedrijven en de eerste op DjustConnect-draaiende apps situeren zich in de melkveesector. Verwacht wordt dat er van daaruit snel een zekere kritische massa zal ontstaan, die een aantrekkingskracht uitoefent op veel andere bedrijven en boeren.

“Alle datagebruikers uit de agrofoodsector zijn welkom. De enige voorwaarde is dat ze de spelregels respecteren. ILVO ziet erop toe dat niemand uitgesloten wordt van deelname“, liet Stephanie Van Weyenberg (die het project voor ILVO coördineert noteren.

Van DjustConnect wordt ook verwacht dat het een belangrijke katalysator wordt voor data-innovatie in Vlaanderen. De partners vertrouwen erop dat de combinatie van bestaande gegevens tot slimme innovatieve oplossingen zal leiden. “De eerste toepassingen (apps) worden al verwacht in het voorjaar 2020”, besluit de mededeling van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Bron: naar DGZ – 10 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: