Opgelet met bemesting effluent na oogst hoofdteelt

De Mestbank herinnert er aan dat er na het oogsten van de hoofdteelt slechts beperkt kan worden bemest met effluent.

Na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden met meststoffen van type 3 (waaronder effluent), behalve in deze drie gevallen:

  • Er wordt ten laatste 31 juli een nateelt ingezaaid.
  • Er wordt ten laatste 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid.
  • Het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en ten laatste 15 september wordt een vanggewas ingezaaid. Om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas voldoen aan de aanhoudperiode.

Die regels gelden ook voor het opbrengen van effluent met lage stikstofinhoud vanaf 1 september. Op de website staat een volledig overzicht van de mogelijkheden voor het gebruik van meststoffen van type 3 tussen 31 augustus en 16 februari. Klik uitrijregeling type 3 meststoffen

Transport

Let op met het vervoer van effluent afkomstig van een biologie die dierlijke mest verwerkt want effluent is vloeibare dierlijke mest en daarvoor gelden specifieke regels.  Voor een antwoord op de vraag wanneer vloeibare dierlijke mest verplicht door een erkende mestvoerder moet gebeuren en wanneer de AGR-GPS-app moet gebruikt worden klik MAP 6 veelgestelde vragen

Ook voor meststoffen van type 2 gelden overigens de beperkingen van de bemesting na de oogst van de hoofdteelt.

Voor meer informatie klik  Bekijk de volledige uitrijregeling

Bron: naar VLM Mestbank – 20 juli 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *