Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw 

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen vanaf 9 september 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. 

Deze oproep heeft betrekking op vier mogelijke thema’s:

Advertising
  • MAP6 en Bodemkwaliteit;
  • Goede veehouderijpraktijken in functie van preventieve gezondheidszorg;
  • Dierenwelzijn: beperking van niet-routinematig toegelaten ingrepen en
  • Mechanische onkruidbestrijding – alternatieven voor huidige chemische onkruidbestrijding.

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2020 en ten laatste op 1 juli 2020. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2022.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt u terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 18 oktober 2019 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het volgende e-mailadres demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 9 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: