Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Verschillende handvaten – zoals de MPR-melkcontrole, data van MCC, voersignalen die uw koeien geven, lijstjes die je bijhoudt met gegevens – brengen de transitieperiode op jouw bedrijf in beeld. Deze handvaten gebruik je om acties te ondernemen die de koe beter door deze transitie leiden. Binnen het project ‘Doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat’ onderzoeken Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve hoe deze info nog beter in acties kan worden omgezet. Een bachelorproef begeleid door Inagro in het schooljaar 2017-2018 reikte cijfermateriaal aan.

De onderzoekers besluiten dat monitoring en registratie van data van droge en transitiekoeien enorm belangrijk is. Ongeacht of dit middels automatische sensoren of nota’s in een zakboekje gebeurt, zeker is dat meten weten is.

Advertising

Zo kan je de kritieke groep van droge en transitiekoeien de nodige aandacht geven. Hier en daar de bedrijfsvoering tijdig bijsturen heeft bovendien ook een gunstig effect op de bedrijfseconomische resultaten.

Voor het volledige artikel klik Praktische tips om de transitieperiode te monitoren

Bron: Ilse Louwagie (Inagro), Els Stevens (Hooibeekhoeve), Leen Vandaele (ILVO) in Melkveebedrijf België – editie maart 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: