Prioriteitentabel voor officiële activiteiten van erkende dierenartsen gepubliceerd

Het FAVV, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAGG, hebben in overleg met ARSIA en DGZ een lijst van activiteiten opgesteld, waarbij aan diergeneeskundige activiteiten tijdens de coronacrisis een status voor wat betreft de prioriteit en termijnen wordt toegekend.

Rekening houdende met de situatie in verband met de epidemie van het Coronavirus-Covid 19 – met name gezien het feit dat diergeneeskundige activiteiten toegestaan zijn en dat de activiteiten en diensten binnen de voedselketen door de regering als essentieel en cruciaal voor de natie worden beschouwd – werd een evenwicht gezocht tussen de uitvoering van de officiële diergeneeskundige activiteiten ter bescherming van de gezondheid van mens en dier en de situatie op het vlak van Covid 19.

Advertising

Voor de tabel van toepassing voor de maanden maart en april klik Prioriteitentabel per 24 maart 2020

Deze tabel kan worden aangepast in functie van de evolutie van de situatie en de toepassing ervan kan zo nodig worden verlengd.

LAAG: kan uitgesteld of opgeschort worden, cfr. individuele commentaren.
GEMIDDELD: mag uitgesteld worden gedurende een beperkte termijn (maximum 1 maand).
HOOG: kan maar uitgesteld worden gedurende een zo beperkte mogelijke termijn en maximum 2 weken, en voor zover er geen beschikbaarheid is van de bedrijfsdierenarts of zijn vervanger, of de veehouder.
ZEER HOOG: moet in alle gevallen uitgevoerd worden binnen de voorziene termijnen, desgevallend door de vervanger van de bedrijfsdierenarts, of in geval van niet beschikbaarheid, door een andere erkende dierenarts.

Aan de dierenartsen wordt gevraagd om tijdens hun activiteiten alle mogelijke maatregelen te nemen die vereist zijn om hun gezondheid, die van de personen met wie ze werken en die van hun cliënten te beschermen. De maatregelen met betrekking tot social distancing en een goede hygiëne zijn in dit verband belangrijk.

Bron: naar FAVV – 24 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: