Project ‘Vlaamse Kost’ moet onze voedseleconomie versterken

Lokale voeding is door de coronacrisis de afgelopen maanden maatschappelijk een belangrijk thema geworden. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits wil van die tendens gebruikmaken om tot een echte Vlaamse voedselstrategie te komen in Vlaanderen. Daarom wordt het project ‘Vlaamse Kost’ gelanceerd. Dat moet in 2022 uitmonden in een grote Voedseltop.

Opzet is te komen tot een ‘maatschappijbreed ‘debat met een ‘voedselcoalitie en met voedselveranderaars, burgers met creatieve ideeën’ over hoe we onze voedseleconomie willen uitbouwen in de toekomstl luidt het vanwege het kabinet van de minister. Finaal moet ‘de rijke ideeënbus’ uitmonden in een grote Voedseltop in 2022. De mededeling van minister Crevits is een oproep naar organisaties en burgers om hieraan deel te nemen.

De doelstellingen die het project naar voor schuift worden als volgt omschreven: 

 • Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie:
  • Welke lessen trekken we uit de coronacrisis?
  • Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor voedselproductie?
  • Welke trends kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de landbouw?
  • Hoe kunnen we de samenwerking binnen de keten verbeteren?
  • Wat kunnen we doen om te komen tot eerlijke prijzen en een correcte waardeverdeling in de keten? Hoe spelen we in op digitalisering, big data, internet of things?
 • Voedsel verbindt boer en burger: De coronacrisis heeft de interesse van de consument aangewakkerd. De burger herontdekt voedsel, het voedselproductiesysteem, het belang van gezonde en duurzame voeding.
  • Hoe verhogen we de aandacht voor gezonde lokale voeding?
  • Hoe geven we de korte keten alle kansen? Hoe bouwen we aan een sterkere verbinding tussen boer en burger?
 • Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst:
  • Hoe zien we het ondernemen in de toekomst?
  • Met aandacht voor innovatie, milieu, gezondere bodem, voedselverliezen en eiwitdiversificatie. Hoe zorgen we ervoor dat voedselproducenten die een maatschappelijke bijdrage leveren hiervoor correct vergoed worden?
  • Hoe overtuigen we de consument om de echte prijs van voedsel te betalen?
  • Hoe zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen?
 • Gezonde en duurzame voeding voor iedereen: eerlijk voedsel van bij ons, gezonde voedingspatronen, voedselarmoede terugdringen, kracht van sociaal ondernemerschap.

Traject naar de Voedseltop

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 2022. Die Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal een doel en timing. Minister Crevits nodigt tal van organisaties en burgers uit om mee te stappen in dit voedselverhaal.

 • In de cockpit: de voedselcoalitie
  Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is samenwerking met partners cruciaal. Daarom stellen we een voedselcoalitie samen. Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in de cockpit van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de sector, visiedenkers en de culinaire wereld. We gaan voor een brede coalitie met private en beleidspartners. We geven alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel en brengen de nodige wetenschappelijke expertise aan boord.
 • Mee op pad: geëngageerde voedselveranderaars
  De oproep is gericht aan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. We mikken hierbij op voedselveranderaars uit allerlei hoeken: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, … Zij kunnen een voorstel indienen om een voedseluitdaging samen aan te pakken.
 • Samen staan we sterker: beloftevolle voorstellen worden uitgewerkt tot vlaggenschepen
  De voedselcoalitie brengt ideeën samen. De meest beloftevolle ideeën worden verder uitgewerkt via projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de strategie. De voedselveranderaars krijgen de steun van de experten uit de voedselcoalitie en een begeleider. Deze projecten worden de vlaggenschepen van de voedselstrategie.
 • Werken aan de toekomst met een uitgekiende voedselstrategie
  Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn, wordt samen met de voedselcoalitie de voedselstrategie geschreven. De doelstellingen vormen het kader waarbinnen acties en een visie worden samengebracht. Minister Crevits reikt haar hand uit naar de collega’s van de Vlaamse Regering om samen de strategie uit te werken en te helpen realiseren. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het Netwerk Voedselbeleid.

Wil je nu al doorgeven dat je aan dit project wil meewerken: meld je al aan op www.vlaanderen.be/vlaamsekost.

Bron: naar Kabinet minister Crevits – 15 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *