Reductie totaal antibioticumgebruik nog 10% verwijderd van doel eind 2020

Afgelopen jaar 2019 werd in de dierlijke sector een duidelijke daling van 7,6 procent in het antibioticumgebruik gerealiseerd t.o.v. 2018. Toch is er nog een kleine 10 procent te gaan om het doel van 50 procent reductie in het totale antibioticumgebruik tegen eind 2020 ten opzichte van 2011 te bereiken. Zoveel blijkt uit de voorstelling van het BelVet-SAC rapport 2019.

Advertising

Twee belangrijke doelen al eerder gehaald

In het convenant dat tussen de federale overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector werd afgesloten werden nog twee belangrijke doelstellingen vastgelegd:

Advertising
  • een vermindering in het gebruik van de met antibiotica gemedicineerde diervoeders met 50 procent en
  • een vermindering in het gebruik van de kritische belangrijke antibiotica met 75 procent.

Beide doelstellingen werden al eerder in 2017 behaald en zelfs overtroffen. De cumulatieve reductie ten opzichte van 2011 in gebruik van gemedicineerde diervoeders is 71,1 procent. Bovendien kon, door het stopzetten van het mengen van colistine in diervoeder, ook hier een belangrijke daling van 66,4 procent t.o.v. 2011 bekomen worden.

Maar … gebruik kritische antibiotica stijgt

De cumulatieve reductie ten opzichte van 2011 van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica is 77,3 procent. Hoewel het doel bereikt is, blijft een belangrijk werkpunt het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica: na spectaculaire dalingen in 2016 en 2017 neemt het gebruik de laatste twee jaar opnieuw toe. Dit is vooral te wijten aan het verhoogd inzetten van fluoroquinolones bij diersoorten waarvan het gebruik niet geregistreerd wordt in Sanitel-Med. Een evolutie dient van nabij dient opgevolgd en zo snel mogelijk opnieuw gekeerd moet worden.

Pas volgend jaar melkvee-cijfers

Dierenartsen registreren sinds een aantal jaar ook het gebruik van antibiotica op bedrijfsniveau, via de Sanitel-Med-database of via derde systemen. Op basis van deze registraties kan elk bedrijf specifiek opgevolgd worden en kunnen bedrijven met elkaar vergeleken worden.

“Dankzij het benchmarkingsysteem wordt meer bewustzijn gecreëerd. Dit leidt tot een verdere afname in het gebruik”, aldus dr. Fabiana Dal Pozzo, coördinatrice van AMCRA. “We zien in 2019 een reductie in het aantal behandeldagen tegenover 2018 van 5,8 procent voor varkens, 5,8 procent voor pluimvee en 21,3 procent voor vleeskalveren.”

Ook de melkveesector is op vrijwillige basis gestart met de registratie op bedrijfsniveau. Op de resultaten hiervan is het echter wachten tot volgend jaar.

Nieuw reductieplan 2024

Na het plan ‘Visie 2020’ werd door AMCRA recent een nieuw reductieplan vooropgesteld: de ‘Visie 2024’, om ook na 2020 verder te werken aan de strijd tegen de antimicrobiële resistentie. Dit plan heeft als doel het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in België naar het mediaanniveau in Europa te brengen. Om dit te kunnen bereiken, wordt momenteel een reductiepad uitgetekend voor elke diersector. Ook heeft de mengvoederindustrie aangekondigd te streven naar een totale reductie van 75 procent van de met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2024.

Herlees in dit verband Aanpak reductie antibioticagebruik wordt verscherpt

Bron: naar AMCRA – 22 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *