Resultaten doctoraatsonderzoek belangrijke input voor uitvoering Convenant Enterische emissies Rundvee

In het kader van haar doctoraal proefschrift onderzocht ir. Dorien Van Wesemael (ILVO – VLAIO-project SMART Melken) wat het potentieel is van verschillende voederstrategieën om de algemene klimaatimpact van de melkveehouderij te verlagen, door zowel de enterische methaanemissies te verlagen, alsook de koolstofvoetafdruk van de voederproductie.

Het doctoraatsonderzoek resulteerde in enkele, onder praktijkomstandigheden gevalideerde strategieën, en volgende inzichten:

Advertising
  • het gebruik van het voederadditief 3-NOP (3-nitrooxypropanol) gaf een methaanreductie van ongeveer 25 procent uitgedrukt als absolute emissies en als CH4-emissie intensiteit (CH4/kg melk);
  • een maiskuilrijk rantsoen en het gebruik van perspulp zorgen niet noodzakelijk voor een verlaging van de enterische CH4-emissies door melkvee of van de koolstofvoetafdruk van voederproductie;
  • en de vervanging van sojaschroot door een combinatie van bierdraf en koolzaadschroot gaf een CH4-reductie van bijna 15 procent en een daling van de koolstofvoetafdruk van 30 procent.

Verwacht wordt dat de verworven kennis belangrijke input zal zijn voor de uitvoering van het Convenant Enterische emissies Rundvee dat op vrijdag 29 maart 2019 aan het ILVO ondertekend werd (zie archieffoto).

De openbare verdediging van het recent afgeronde onderzoek zal plaatsvinden op maandag 16 september 2019 om 16 uur in vergaderzaal A0.1 Azalea p Campus Coupure, Coupure Links 653, 9000 Gent.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: