Ruim 100.000 euro toegekend aan melkveehouders getroffen door botulisme

Tijdens haar eerste werkingsjaar kende MilkBE, de brancheorganisatie opgericht door de landbouworganisaties ABS, Boerenbond, FWA en de zuivelindustrie BCZ-CBL, welgeteld 116 716 euro toe aan melkveehouders getroffen door botulisme. Om de goede werking van het Botulismeprogramma ook in de toekomst te verzekeren, besliste het bestuursorgaan het protocol verder te verduidelijken.

In de loop van 2019 werd er voor vier botulisme-uitbraken een aanvraag voor tussenkomst ingediend. Al deze aanvragen werden onderzocht, goedgekeurd en omgezet in een uitbetaling. Voor twee gevallen werd er naast een vergoeding voor de vernietigde melk nog een extra tussenkomst toegekend gezien het hoge percentage gestorven melkkoeien. In het totaal werd er voor 116 716 euro aan vergoedingen uitbetaald.

Advertising

MilkBE solidariseert schade

Sinds 2019 neemt MilkBE het beheer van het steunprogramma voor botulisme op zich. Het ingezamelde geld wordt in het Botulismefonds ondergebracht. Er is een vergoeding voorzien die de waarde van de vernietigde melk dekt. Voor de gestorven melkkoeien op een bedrijf wordt, in geval van zware sterfte, ook een tussenkomst voorzien. De heffing voor botulisme zit vervat in de totale bijdrage van melkveehouders aan MilkBE (nl. 6,6 eurocent/1000 liter). Voor een gemiddeld Belgisch melkveebedrijf van 600.000 liter kost het indekken tegen zware sterfte 18 euro per jaar.

Ter herinnering

Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaver(resten) van bv. vogels, die in het ruwvoeder of drinkwater terecht komen. Zelfs mits goed beheer loopt elk melkveebedrijf een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact. Gezien de ernst moet het FAVV en de koper zo snel mogelijk verwittigd worden. Bij een besmetting is het verplicht de melk te vernietigen. Ook kunnen er melkkoeien sterven door de gevolgen van botulisme.

Botulisme bij runderen is niet te behandelen. Preventie is dus essentieel. Melkveehouders moeten verhinderen dat kadavers in drinkwater, veevoeder, strooisel enz. terechtkomen. Zo moeten drinkbakken schoon gehouden worden, kunnen jagers het maaiveld best vrijmaken, wordt er liefst faunavriendelijk gemaaid en moet ieder contact tussen runderen en pluimvee (-mest/-strooisel) vermeden worden.

Duidelijker protocol

Na een jaar ervaring met het Botulismeprogramma bleek het nodig het protocol verder te verduidelijken. De aanpassingen op een rijtje:

  • de voorwaarden om recht te hebben op een tussenkomst worden explicieter gesteld;
  • er wordt beter uitgelegd hoe de sterftedrempel bij extreme besmettingen wordt berekend;
  • er wordt besproken hoe de vergoeding wordt bepaald indien de getroffen melkveehouder ook aan thuisverwerking en -verkoop doet.

De vernieuwde versie van het Protocol trad in voege op 25 november 2019 en is online beschikbaar via onderstaande link:

https://www.bcz-cbl.be/nl/over-bcz/milkbe/ .

Bron: naar MilkBE – 28 januari 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: