Schaderegeling bij botulisme uitgebreid

De brancheorganisatie van de zuivelketen MilkBE heeft de bestaande schaderegeling voor botulisme, momenteel beperkt tot de vergoeding van de vernietigde melk, uitgebreid met een regeling voor melkveehouders die worden geconfronteerd met meer dan 30 procent sterfte onder hun melkkoeien.

Ter herinnering: botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaverresten van bijvoorbeeld vogels, die in het ruwvoer terechtkomen. Elk bedrijf loopt het risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact.

Advertising

Solidarisering botulisme-schade

Bij een botulismebesmetting dient de melk vernietigd te worden. Daarvoor is dan ook een vergoeding voorzien. Die werd in het verleden geregeld via het Sanitair Fonds Zuivel. Sinds begin 2019 is deze, samen met de monitoring op contaminanten, overgenomen door de brancheorganisatie MilkBE. Hiertoe wordt een heffing van 0,0355 euro/1.000 liter (excl. btw) toegepast op de melkfactuur. “Voor de melkveehouders was dit een nuloperatie omdat de bijdrage aan het Sanitair Fonds Zuivel evenredig werd verlaagd”, luidt het vanwege MilkBE.

Bijkomende heffing vanaf 1 september

Voor de gestorven melkkoeien op een bedrijf zal nu, in geval van zware sterfte, ook een vergoeding worden voorzien vanuit MilkBE. Vanaf 1 september zal hiervoor bijkomend een heffing van 0,03 euro/1000 liter excl. btw afgerekend worden op de melkfactuur. Voor een gemiddeld Belgisch melkveebedrijf van 600.000 liter kost dit 18 euro per jaar excl. btw. “Het ingezamelde geld zal alleen voor het vergoeden van botulisme-gevallen gebruikt worden”, aldus nog de mededeling.

Enkel melkkoeien  – geen jongvee

De tussenkomst in een schadevergoeding is echter enkel voorzien voor een bedrijf dat meer dan 30 procent sterfte heeft bij zijn melkkoeien. Sterfte bij jongvee wordt niet vergoed. Een getroffen bedrijf kan hiertoe een dossier indienen bij MilkBE. Bij de berekening van de schade wordt gehouden met een franchise en een maximale vergoeding per bedrijf van 115.000 euro.

“Melkveebedrijven die zich volledig willen indekken tegen schade door botulisme kunnen ondertussen ook terecht bij private verzekeraars”, stelt MilkBE.

Versterking MilkBE-secretariaat

Vermelden we tot slot dat de zuivelindustrie op haar beurt een extra bijdrage van 0,02 euro per 1.000 liter excl. btw zal leveren ter versterking van het secretariaat van MilkBE. Dat zal hierdoor een beroep kunnen doen op het equivalent van één voltijdse medewerker.

Bron: naar MilkBE  – 10 juli 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: