Schauvliege: “De waterkwaliteit verder verbeteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”

Zowel uit het ‘Mestrapport 2018’ van de VLM als uit het rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018)’ van de VMM blijkt dat de waterkwaliteit in landbouwgebied niet verbetert en dat de doelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater uit het MAP5 niet gerealiseerd worden. De droge weersomstandigheden van 2017 hebben bijgedragen tot het hoge overschrijdingspercentage in het MAP-meetnet van 28 procent in winterjaar 2017-2018, maar zijn niet de enige verklaring voor de ongunstige waterkwaliteit.

De Mestbank stelt nog te veel inbreuken tegen de mestwetgeving vast. De VLM en VMM stellen in een gezamenlijke mededeling dat er een kentering nodig is om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege benadrukt dat alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Advertising

4J-principe

In de januari-editie van Melkveebedrijf komen we uitgebreider terug op dit heikel onderwerp. De stelling van de overheidsinstanties blijft intussen dat de waterkwaliteit in Vlaanderen moet verbeteren. De resultaten van de controleacties door de Mestbank en de vaststellingen tijdens begeleiding door het CVBB, wijzen er op dat er wel degelijk nog vooruitgang mogelijk is. Bemesting moet doordacht gebeuren, met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip: het zogenaamde 4J-principe.

Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren. In de eerste plaats de land- en tuinbouwsector, maar ook de verwerkers, vervoerders, veevoederleveranciers, landbouwconsulenten, kortom alle betrokkenen.

“Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, moet het mogelijk zijn de waterkwaliteit verder te verbeteren”, besluit Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Meer weten?

U kunt het Mestrapport 2018 digitaal raadplegen op de website van de Vlaamse Landmaatschappij, www.vlm.be > Thema’s > Startpagina Mestbank > Achtergrond > Brochures Mestbank > Mestrapporten > Mestrapport_2018.pdf

Op de website www.mapman.be staan tal van bemestingstips om de waterkwaliteit te verbeteren.

‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied – resultaten MAP-meetnet 2017-2018’ kunt u lezen via www.vmm.be/publicaties.

Bron: VLM & VMM – 29 november 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: