‘Scherp in’ kost Vlaamse veeteelt elk jaar 4,5 tot 6,8 miljoen euro

Uit een online-enquête door een Nederlandse economiestudent uitgevoerd bij 395 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen samen, blijkt dat er in de regio jaarlijks een pak koeien overlijden als gevolg van gemalen stukjes blik in hun maag. Die komen als zwerfvuil in de weide en later in de kuil terecht. Het fenomeen is in de sector bekend als ‘scherp-in’.

Zoals blijkt uit een artikel dat al in september 2007 gepubliceerd werd in het vakblad Melkveebedrijf en dat je hierbij kan nalezen – SCHERP IN – kan dat leiden tot verminderde melkproductie, ziekte en soms tot sterfte.

Advertising

Robin van der Bles is masterstudent Economie van Wageningen Universiteit. Hij voerde de studie uit in opdracht van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Die grijpt het onderzoek aan om de discussie over zwerfafval – en meer bepaald over de eventuele afkondiging van een statiegeldregeling – andermaal op de politieke agenda te afficheren.

Vanuit ons eigenste Vlaanderen beantwoordden 145 veehouders de vragen. Ruim 68 procent onder hen verklaarde de voorbije 5 jaar minstens één ziek dier door scherp-in gehad te hebben. De ondervraagden schatten dat zwerfafval in 79 procent van de gevallen de oorzaak van het letsel is. Op hun gerapporteerde veestapel van 19.655 dieren werden er 381 dieren de afgelopen 5 jaar ziek door zwerfafval; 165 dieren overleden.

Om de mogelijke bias – waarbij slachtoffers sneller ingaan op een enquête over het probleem – te corrigeren, voerde Robin van der Bles tevens een referentie-onderzoek uit. De resultaten van dat onderzoek maken extrapolatie naar de volledige Vlaamse veeteeltsector mogelijk.

De onderzoeker maakte volgende schattingen:

  • jaarlijks worden in Vlaanderen 5.152 tot 6.227 koeien ziek door zwerfafval, op een totale landelijke populatie van 1,3 miljoen runderen;
  • daarvan overlijden er elk jaar 2.051 à 2.474.
  • de totale economische kost voor de volledige Vlaamse veeteeltsector bedraagt 4,5 tot 6,8 miljoen euro.

Bron van de cijfers: Masterstudie Robin van der Bles – februari 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *