Selectief droogzetten op goed geleide Vlaamse melkveebedrijven haalbaar

Bij selectief droogzetten worden enkel nog koeien met mastitis op moment van droogzetten met antibiotica behandeld. Of en hoe we selectief droogzetten in Vlaanderen kunnen introduceren en wat de gevolgen zijn, waren de hoofdvragen van het doctoraatsonderzoek van dierenarts Zyncke Lipkens.

Er werd inzicht verworven in de infectiedynamiek over de droogstand door het celgetal van koeien vóór droogzetten en na kalven te combineren gebruikmakend van data van melkveebedrijven waar alle koeien met antibiotica werden drooggezet. Daarbij werd de impact van de infectiedynamiek op de prestaties in de daaropvolgende lactatie onderzocht.

Advertising

Vervolgens werd geëvalueerd of het op basis van de celgetalgegevens van de melkproductieregistratie voor droogzetten mogelijk is om de niet-geïnfecteerde koeien te onderscheiden van de geïnfecteerde. Er werd besloten dat via de drie laatste celgetallen de afwezigheid van mastitis veroorzaakt door major pathogenen bij droogzetten goed voorspeld kan worden, hoewel de (geschatte) bedrijfsprevalentie van subklinische mastitis, de melkproductie en pariteit in rekening moeten worden gebracht.

Daarnaast werd nagegaan of ook via de recent beschikbare differentiële somatische celtelling gewerkt kan worden. De combinatie van het gedifferentieerde celgetal en het gewone celgetal laat toe om iets meer major pathogeen besmette koeien correct te identificeren dan met het celgetal alleen.

Ten slotte werd een algoritme voor selectief droogzetten gebaseerd op celgetalgegevens en de klinische mastitis geschiedenis ontwikkeld en toegepast op commerciële Vlaamse melkveebedrijven met een goed uiergezondheidsmanagement.

Via het algoritme is selectief droogzetten op goede geleide Vlaamse melkveebedrijven vandaag haalbaar met een aanzienlijke daling van het antimicrobiële gebruik voor de uiergezondheid tot gevolg en zonder dat de uiergezondheid en de melkproductie in de nieuwe lactatie in gevaar worden gebracht.

Op 25 april 2019 om 16u30 verdedigt Zyncke Lipkens haar studie aan de Faculteit diergeneeskunde van de UGent, Auditorium B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: