Startschot voor ‘DataHub voor AgroFood’ op 3 april

Het DATAHUB-project zal de voordelen van het delen van data in de landbouwsector in eerste instantie demonstreren aan de hand van cases in de melkveehouderij.

ILVO gaat de komende drie jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren.

Advertising

Het project zal veel aandacht besteden aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen euro steun. Het startschot wordt gegeven op 3 april 2018.

Het delen van data kan volgens de partners grote voordelen opleveren, voor de landbouwer, de bedrijven en de volledige sector. Het gaat onder andere over administratieve ontzorging van veehouders, optimalisatie van input en meer inzicht in de bedrijfsvoering.

“Er liggen grote kansen in het connecteren van data in de agrovoedingsketen”, zegt Jurgen Vangeyte  (ILVO). “Data delen is bij uitstel een verhaal van veld tot vork”.

In de persmededeling wordt benadrukt dat hoe dan ook de landbouwer centraal staat. “Dat betekent dat hij erkend wordt als eigenaar van de data en dat hij een centrale rol krijgt in de data-uitwisseling: hij bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data. Enkel de door de landbouwer geautoriseerde data kunnen verder uitgewisseld en gecombineerd worden.”

ILVO staat als coördinator in voor het management, het beheer en voor het toezicht op de  correcte uitvoering van de gemaakte afspraken. “We maken dus duidelijke afspraken rond datatoegang, -gebruik, -beheer en –eigendom. Alle partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de afspraken worden gehouden, zodat ze hun data zullen blijven delen. Bovendien moet de landbouwer als primaire dataleverancier altijd actief in dit proces betrokken worden”, aldus Stephanie Van Weyenberg van ILVO.

Bron: ILVO – 22 maart 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *