Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus moet elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 door een erkende mestvoerder gebeuren, behalve als het gaat om een perceel grasland of een perceel met een blijvende teelt. Dat vervoer kan bijgevolg niet met een burenregeling en ook niet volgens de regeling van eigen mest op eigen grond, zonder transportdocumenten. Ook het vervoer in het kader van een grensboerregeling naar die percelen moet gebeuren door een erkende mestvoerder.

Voor de lijst van erkende mestvoerders klik Verstrekte attesten erkende mestvervoerders

Advertising

De maatregel geldt voor alle vloeibare dierlijke mest:

  • mengmest en gier, geproduceerd of opgeslagen op een landbouwbedrijf en mengsels van die ruwe mestsoorten;
  • mestsoorten afkomstig van de mestverwerking, zoals gescheiden vloeibare mest, effluent van een biologie en digestaat afkomstig van een vergistingsinstallatie die dierlijke mest verwerkt.

Bij inbreuken op deze maatregel gelden volgende boetes:

  • een boete van 400 euro voor de afnemer van de mest en dus de landbouwer met de bemestingsrechten, omdat hij mest ontvangt, zonder dat de vereiste documenten opgemaakt zijn;
  • een boete van 2500 euro voor de mestvoerder die meststoffen vervoert, zonder dat hij beschikt over een erkenning als mestvoerder. Alleen een erkende mestvoerder mag die transporten immers uitvoeren.

De VLM deelt ook mee dat het overzicht van de bemestingsnormen begin augustus op het Mestbankloket gepubliceerd wordt. Op dat overzicht wordt voor elk perceel het gebiedstype aangeduid. De bemestingsnormen zijn dan terug te vinden onder de rubriek Gronden > Bemestingsnormen.

Bron: VLM – 16 juli 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: