Schauvliege: “De waterkwaliteit verder verbeteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”

Zowel uit het ‘Mestrapport 2018’ van de VLM als uit het rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018)’ van de VMM blijkt dat de waterkwaliteit in landbouwgebied niet verbetert en dat de doelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater uit het MAP5 niet gerealiseerd worden.

Verder lezen